Kur rasti išsamią informaciją apie deklaruotas mokesčių sumas, sumokėtus mokesčius ar apskaičiuotus delspinigius?

Prisijungę prie Mano VMI sistemos ir užsisakę apskaitos duomenų ataskaitas galite peržiūrėti detalius duomenis apie Jūsų deklaruotų ir sumokėtų mokesčių sumas ar sužinoti, kiek ir už ką apskaičiuoti delspinigiai pagal mėnesį (-ius), metus ir deklaracijas. Mano VMI sistemoje paspaudę Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Mokesčių apskaita ir mokėjimai −> Apskaitos duomenų ataskaitos, pasirinkite ir suformuokite prašymą pageidaujamai ataskaitai (-oms) gauti.

Galimos tokios apskaitos duomenų ataskaitos:

  • Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis (informacija apie deklaruotas sumas, sumokėtas įmokas, apskaičiuotus delspinigius);

  • Mokestinių prievolių likučių ataskaita (pateikiama išsami informacija apie nesumokėtų mokesčių sumas, priskaičiuotų delspinigių likučius ir kt.);

  • Delspinigių ataskaita (informacija apie apskaičiuotus delspinigius: prievolės suma, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai, data, nuo kurios ir iki kurios apskaičiuoti delspinigiai, delspinigių skaičiavimo dienų skaičius, delspinigių dydis (%), apskaičiuotų delspinigių suma, jų likutis ir kt.;

  • Apskaitos operacijų ataskaita (pateikiami išsamūs duomenys apie permokų (skirtumo) bei sumokėtų įmokų įskaitymą deklaruotoms prievolėms, baudoms, delspinigiams padengti).

Ataskaitos (-ų) suformavimas pagal pateiktą prašymą Mano VMI vidutiniškai užtrunka iki 5 val.