Registracijos numeris KM0757

Ši informacija skelbiama:
Ūkininko pajamos (IV skyrius, 22, 23, 27 str.)

Sąvoka

Paaiškinimai

Ūkininkas

Fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

Ūkininko partneriai

Fiziniai asmenys (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Ūkininko partneris, kaip ir pats ūkininkas turi būti įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

 

Svarbu. Ūkininkas, kuris verčiasi žemės ūkio veikla kartu su kitais fiziniais asmenimis (sutuoktiniu, šeimos nariais arba kitais fiziniais asmenimis), turi sudaryti su jais jungtinės veiklos – partnerystės sutartis (išskyrus sutuoktinį, jei nėra tarp jų sudaryta vedybų sutartis) arba samdos sutartis Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0763

Ši informacija skelbiama:
Ūkininko pajamos (IV skyrius, 22, 23, 27 str.)

Taip, ūkininko (ar žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo) vaikai, žmona gali turguje prekiauti žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo, bet prekybos vietoje jie turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą.

Be to, kai asmenys, savo ūkinėje veikloje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, prekyvietėje prekiauja ne patys, bet jų šeimos nariai, tai pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas dėl leidimo prekiauti žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais.

Teises aktai