Registravimas, išregistravimas

Registravimas. Ūkininkai į mokesčių mokėtojų registrą registruojami ir jų duomenys registre tikslinami pagal iš Ūkininkų ūkių registro gautus duomenis apie ūkininko statusą automatiškai. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre dienos.

Išregistravimas. Ūkininkas šio statuso netenka nuo ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro dienos. Ūkis gali būti išregistruojamas iš Ūkininkų ūkių registro dėl šių priežasčių:

  1. ūkininko prašymu;

  2. ūkininkui mirus (jeigu įpėdinis ūkio veiklos toliau netęsia);

  3. teismo sprendimu.

Ūkininko ūkio registravimą Ūkininkų ūkių registre tvarką reglamentuoja LR ūkininko ūkio įstatymas.

Registracijos numeris KM0764

Ši informacija skelbiama:
Registravimas, išregistravimas

Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami automatiškai pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis, todėl ūkininko vykdomos žemės ūkio veiklos papildomai įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą nereikia (nereikia teikti VMI atskiro prašymo).

Asmenys, kurie vykdo individualią žemės ūkio veiklą, bet nėra veiklos įregistravę Ūkininkų ūkio registre, registruojami Mokesčių mokėtojų registre automatiškai pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pateiktus duomenis.

Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys apie vykdomą žemės ūkio veiklą kartu su kitais gyventojo duomenimis, skelbiami Mano VMI. Pažymą (forma FR0468) gyventojas gali atsispausdinti iš Mano VMI arba gali atsiimti asmeniškai bet kurioje VMI, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas pageidauja užsiimti ir kita tęstinio pobūdžio savarankiška veikla (ne žemės ūkio veikla), jis turi informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas prašymo REG812 formą. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Forma REG812 taip pat gali būti teikiama, kai ūkininkai Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojui papildomai nori pateikti kontaktinius duomenis (telefono nr., elektroninio pašto adresą) ir tikslų ūkio adresą.

Prašymo REG812 formą galima pateikti tokiais būdais:

  1. prisijungus prie Mano VMI;

  2. užpildant popierinį prašymą ir jį tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu VMI pagal mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos adresą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0768

Ši informacija skelbiama:
Registravimas, išregistravimas

Jei pasikeičia ar pasipildo ūkininko duomenys (adresas, pagrindinės veiklos kodas, individualios veiklos vykdymo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbo laikas, apskaitą tvarkančio asmens duomenys, atstovaujančio asmens duomenys), gyventojas privalo informuoti VMI per 5 darbo dienas, pateikdamas prašymo formą REG812.

Kai ūkininkas nutraukia individualią veiklą, jis turi informuoti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo dienos ir pateikti naują prašymą REG812 dėl išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro.

Teises aktai