Registracijos numeris KM0915

Ši informacija skelbiama:
2018 metai
Kiti atvejai (96 str.)

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas vykdomiems statinio statybos darbams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalyje, kai sandoris sudarytas su apmokestinamuoju asmeniu Lietuvoje registruotu PVM mokėtoju.

Valstybinė mokesčių inspekcija pagal kompetenciją konsultacijų dėl atliekamų darbų (ne)priskyrimo prie statybos darbų (ne)atitinkančių Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas neteikia. Konsultacijai dėl atliekamų darbų (ne)priskyrimo prie statybos darbų galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Tel. 8 5 207 3333).

Pažymėtina, kad Valstybinė mokesčių inspekcija pagal Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją yra sudariusi nebaigtinį sąrašą paslaugų, kurios pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalį (ne)priskiriamos statybos darbams. Sąrašą galite rasti čia.

Teises aktai

Registracijos numeris (18.2-31-2) RM-22410

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Apibendrintas paaiškinimas atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams klausimais (atnaujinta VMI prie FM 2015-11-19 raštu Nr. (18.2-31-2) RM-24972, 2016-05-02 raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-12238).

Mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų.kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, (I-III sąrašai) (AM 2015-10-15 raštas Nr. (13-2)-D8-7570, atnaujinta 2015-11-23 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-25356 (AM 2015-11-13 raštas Nr. (13-2)-D8-8383), atnaujinta 2017-07-07 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-21688, AM 2017-06-05 raštas Nr. (14-5)-D8-4079).

Papildytas ir atnaujintas IV sąrašas paslaugų,  kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (2015-11-16 raštas Nr. (18.2-31-2) RM-24660, atnaujinta 2016-01-14 raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-844).  

Mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (V sąrašas)  (VMI prie FM 2016-02-09 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-2706, atnaujinta 2016-03-25 raštu  Nr. (18.2-31-2 E) RM-6667, 2016-05-02 raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-12235, 2017-07-07 raštu Nr. (18.2-31-2E) RM-21688).   

Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (VI sąrašas) (VMI prie FM 2017-03-02 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-5965)

Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (VII sąrašas) (VMI prie FM 2018-06-05 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-21345, atnaujinta 2022-12-08 raštu  Nr. (18.2-31-2 E) RM-38001)

Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams, atliekamiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) metu (VMI prie FM 2015-08-28 raštas Nr. (18.2-31-2 ) RM-18964).

Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-14850

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina nuostatas dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo, kai yra sudaromi atpirkimo (kitaip „circle" arba „watch-out") sandoriai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. balandžio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-14850.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Registracijos numeris (18.10-31-1E)RM-21969

Ši informacija skelbiama:
2018 metai
2018 metai
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama mokesčių mokėtojų verslo modelius bei naujus būdus lėšų pritraukimui, parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir / arba pirminio žetonų platinimu susijusias veiklas.

Paaiškinimas

Paaiškinimo vertimas anglų kalba

 

Teisės departamento direktorės pavaduotoja

                                     

Alina      Gaudutytė