Apribojimai, reikalavimai ir pareigos

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, negali verstis:

  • advokato veikla, jei pagal Advokatūros įstatymą neatitinka visų jam keliamų profesinių ir kvalifikacinių reikalavimų;

  • veikla, jeigu įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis (reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį).

Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.

Registracijos numeris KM0469

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos

Nuo 2021-11-01:

Licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai priskiriamas ne visas masažas, o tik jo dalis – gydomasis masažas.

Teisės aktų reikalavimai, keliami asmens sveikatos priežiūros veiklos vykdymui, taikomi tik daliai masažo paslaugų, įvardijamų kaip gydomasis masažas. Tik gydomasis masažas turi būti vykdomas įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti gydomojo masažo paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų, reguliuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir gydomojo masažo specialistas.

Gyventojas, įregistravęs individualią veiklą klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 96.04 klasėje „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla“, gali teikti  kūno priežiūros paslaugas, kurios nėra apibrėžiamos kaip gydomasis masažas. 

Iki 2021-10-31:

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga buvo  nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga.

Vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga galėjo būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą galėjo atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negalėjo verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.

Gyventojas,  įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla“, negalėjo teikti jokių masažo paslaugų (galėjo teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų paslaugas).

Už sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą yra atsakinga Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0473

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos

Finansinės apskaitos paslaugas gali teikti ir asmenys vykdantys individualią veiklą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0477

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos

Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą valdybos rinkimo tvarką (t. y. valdybą kaip kolegialų bendrovės valdymo organą, renka stebėtojų taryba, o jei stebėtojų taryba nesudaroma, valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas), sprendimų priėmimo būdą (t. y. sprendimai priimami kolegialiai, balsuojant kiekvienam nariui) ir į kitas aplinkybes (pvz., valdybos narys pats nekompensuoja jokių savo, kaip valdybos nario patirtų išlaidų ir neinvestuoja jokių savo lėšų, reikalingų valdybos nario veiklai vykdyti), gyventojo, esančio vienos ar kelių Lietuvos įmonių valdybos nariu, vykdoma veikla neturi savarankiškumo ir versliškumo požymių, todėl nelaikytina individualia veikla.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0471

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos

Taip, fiziniai asmenys gali vykdyti atrakcionų parkų veiklą įregistravę individualią veiklą pagal pažymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0476

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos
Teisės, pareigos ir apribojimai

Fiziniai asmenys, ketinantys ar vykdantys individualią veiklą, susijusią su tauriaisiais metalais (auksas, sidabras, platina, paladis) ir brangakmeniais (visi natūralūs akmenys, pvz., deimantai (briliantai), safyrai, smaragdai, rubinai, gintaras, aleksandritai, topazai, opalai ir kiti), apie tai privalo pranešti Lietuvos prabavimo rūmams, pateikiant veiklos deklaraciją.

 

Nustatytos formos Veiklos deklaraciją galima rasti Lietuvos prabavimo rūmų svetainėje, skyriuje e-blankai.

 

Deklaracija Lietuvos prabavimo rūmams gali būti siunčiama klasikiniu paštu, adresu M. K. Čiurlionio g. 65, LT-66464 Druskininkai, faksu (8313) 55437, el. paštu [email protected] arba per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus.

 

Ūkio subjektų įtraukimas į sąrašą pagal pateiktas veiklos deklaracijas yra nemokamas ir neterminuotas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0478

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos

Nuo 2018-01-01 už nekilnojamojo turto nuomą gautos pajamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris šį turtą naudoja individualioje veikloje, priskiriamos A klasės pajamoms.

Vadinasi, gyventojas, vykdantis individualią veiklą, išmokėjęs už veikoje naudojamo nekilnojamojo turto nuomos išmokas, nuo jų privalo išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį tokiais terminais:

  • nuo išmokos išmokėtos iki atitinkamos mėnesio 15 d. – iki to paties mėnesio 15 d.;

  • nuo išmokos išmokėtos po atitinkamos mėnesio 15 d. – iki to paties mėnesio paskutinės dienos

bei atitinkamai tokias išmokas deklaruoti:

  • pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 15 d. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje;

  • pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d. Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje.

Šių prievolių vykdyti nereikia tik tuo atveju, jeigu veiklai nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos, kurių nuomai nuomotojas yra įsigijęs verslo liudijimą, t.y. kai nuo nuomos pajamų mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Teises aktai