Kaip apmokestinamos tantjemos?

KM1039
2018-11-22

Registracijos numeris KM1039

Ši informacija skelbiama:
Išmokos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams

Bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos narių gautos metinės išmokos (tantjemos) skirtos iš paskirstytojo pelno, įskaitant gyventojo iš užsienio įmonių gautas tantjemas (t. y. iš įmonės paskirstytojo pelno valdybų, stebėtojų tarybų ar panašių jo organų nariams išmokėtas metines išmokas), apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1047

Ši informacija skelbiama:
Išmokos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams

Kai už valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, veiklą valstybės ar savivaldybės įmonės valdyboje paskirtas atlygis yra sumokamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą, gyventojai (valdybos nariai) pajamų negauna, todėl valstybės ar savivaldybės įmonei nėra prievolės nuo šių išmokų apskaičiuoti bei mokėti pajamų mokestį.

Teises aktai