Registracijos numeris KM2955

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatai
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintų kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių 12 punktu, tais atvejais, kai naują kasos aparatą juridinis asmuo, prekiaujantis kasos aparatais, pirmą kartą parduoda, kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą įregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kasos aparato įgijėjo vardu, neatsižvelgiant į tai, ar įgijėjas jį įsigyja savo veiklos apskaitai vykdyti ar perparduoti (kaip prekę).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2924

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatai
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Nuo 2021 m. gegužės 26 d. aptarnaujančios įmonės specialistams, norintiems pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis, nebereikia fiziškai vykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Aptarnaujančios įmonės specialistas turi prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinęs savo tapatybę pateikti „Prašymą pakeisti duomenis“.

Paslauga matoma, tik elektroninius kasos aparatus aptarnaujančioms įmonėms. Šių įmonių darbuotojai, kurie teiks prašymus per Mano VMI, turi turėti teisę „Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas“.

Instrukciją kaip per Mano VMI užsakyti kasos aparato duomenų keitimo paslaugą galite rasti čia.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2921

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatai
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Nuo 2021 m. gegužės 26 d. aptarnaujančios įmonės specialistams, norintiems įregistruoti ar išregistruoti kasos aparatą nebereikia fiziškai vykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Aptarnaujančios įmonės specialistas turi prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinęs savo tapatybę, pateikti „Prašymą įregistruoti“ ar „Prašymą išregistruoti“. 

Paslauga matoma, tik elektroninius kasos aparatus aptarnaujančioms įmonėms. Šių įmonių darbuotojai, kurie teiks prašymus per Mano VMI, turi turėti teisę „Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas“.

Instrukciją kaip per Mano VMI užsakyti kasos aparato įregistravimo / išregistravimo paslaugą galite rasti čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1856

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Klausimas. Ar taikomi nuo 2015-05-01 įsigalioję VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-01-26 įsakymu Nr. VA-9 „Dėl kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo“ (toliau — VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymas Nr. VA-78) nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymą fiksuoja programinėje įrangoje ir prieš išduodant kasos aparato fiskalinį kvitą išduoda išankstinę sąskaitą?

Atsakymas. Taip, šiuo atveju VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai spausdinti išankstinių sąskaitų turinį kontrolinėje juostoje nedidinant pardavimo sumos ir išduoti fiskalinį kasos aparato kvitą uždarant išankstinę sąskaitą taikomi, kadangi klientui išduodama išankstinė sąskaita.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymą fiksuoja programinėje įrangoje, tačiau išankstinė sąskaita nėra pateikiama, po užsakymo klientas atsiskaito ir yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas?

Atsakymas. Ne, tokiu atveju minėti reikalavimai netaikomi, kadangi nėra pateikiama išankstinė sąskaita.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymą fiksuoja programinėje įrangoje ir prieš išduodant kasos aparato fiskalinį kvitą išduoda išankstinę sąskaitą?

Atsakymas. Taip, tokiu atveju minėti reikalavimai yra taikomi.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms, kurios kliento užsakymo nefiksuoja programinėje įrangoje, tačiau išankstinė sąskaita nėra pateikiama, po užsakymo klientas atsiskaito ir yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas?

Atsakymas. Ne, tokiu atveju minėti reikalavimai netaikomi.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai, jeigu klientas maisto tiekimo įstaigai pateikia užsisakymą, iš karto atsiskaito ir jam išduodamas kasos aparato kvito fiskalinis kvitas?

Atsakymas. Kadangi šiuo atveju išankstinė sąskaita nėra pateikiama (klientas atsiskaito ir jam yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas), minėto įsakymo reikalavimai nėra taikomi.

Klausimas. Ar taikomi minėto įsakymo reikalavimai, jeigu maisto tiekimo į namus įstaiga užsakymą gauna telefonu ar internetu, o apmokėjimas priimamas pristačius maistą į namus (išankstinė sąskaita nėra pateikiama)?

Atsakymas. Kadangi išankstinė sąskaita nepateikiama, reikalavimas spausdinti išankstinių sąskaitų turinį kontrolinėje juostoje netaikomas.

Klausimas. Restoranas maitina viešbučio klientus ir už šias paslaugas klientai atsiskaitys išvykdami iš viešbučio. Klientas negauna išankstinės sąskaitos. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai?

Atsakymas. VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai šiuo atveju netaikomi.

Klausimas. Kaip elgtis tokiu atveju, jeigu klientui buvo išduota išankstinė sąskaita, tačiau dėl tam tikrų priežasčių (klientas atsisakė apmokėti ir pan.) išankstinė sąskaita nebuvo apmokėta?

Atsakymas. Jeigu pateikta išankstinė sąskaita liko neapmokėta, kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti tokių neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekių ir sumų spausdinimą kontrolinėje juostoje, spausdinant dienos fiskalinę ataskaitą („Z“).

Klausimas. Restoranas ir viešbutis priklauso vienai įmonei. Restoranas teikia viešbučio klientams pusryčius, kurie yra įskaičiuoti į apgyvendinimo paslaugas. Išankstinė sąskaita nėra pateikiama. Klientai atsiskaito išvykdami. Ar šiuo atveju taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai?

Atsakymas. Kadangi išankstinė sąskaitą nepateikiama, minėtu įsakymu nustatyti reikalavimai netaikomi.

Klausimas. Ar taikomi VMI prie FM viršininko 2014-09-26 įsakymu Nr. VA-78 nustatyti reikalavimai, jeigu viešbučio klientai naudojasi mini baru, o atsiskaito išvykdami kartu su apgyvendinimo paslauga?

Atsakymas. Jeigu klientams nėra pateikiama išankstinė sąskaita, minėtu įsakymu numatyti 2015-05-01 įsigalioję reikalavimai nėra taikomi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1855

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Nefiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas nekeičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskalinis kasos aparatas – tai kasos aparatas, kuriuo registruojant prekybines (paslaugų) operacijas) keičiamos kasos aparato fiskalinių duomenų sumuojančių skaitiklių reikšmės.

Fiskaliniai duomenys – tai ūkinių operacijų piniginė išraiška, taip pat mokesčių tarifai ir apskaičiuotų mokesčių sumos.

Degalinės, taip pat parduotuvės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais (išskyrus kaimo parduotuves), ūkio subjektai, prekiaujantys tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, turi naudoti fiskalinius kasos aparatus.

Informaciją apie fiskaliniu ir nefiskaliniu kasos aparatu išspausdintų kvitų rekvizitus rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1854

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

 1. kai ūkio subjektui už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, perkančiam prekes ir (arba) gaunančiam paslaugas, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 2. kai ūkio subjektas sumoka už superkamas prekes, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, iš kurio superkamos prekės, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 3. ūkio subjektams, organizuojantiems azartinius lošimus ir keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus ir žetonus – į grynuosius pinigus arba organizuojantiems azartinius lošimus lošimo automatais.

Degalinių kasos aparatai turi atitikti tokius papildomus reikalavimus:

 1. kasos aparatas turi būti sujungtas su degalų įpylimo kolonėlėmis taip, kad neįregistravus prekybinės operacijos kasos aparatu, būtų neįmanoma įpilti degalų;

 2. kasos aparatas turi valdyti kolonėles taip, kad išpiltų degalų kiekis sutaptų su kasos aparatu įregistruotų degalų kiekiu;

 3. kasos aparatas turi blokuoti sistemos arba degalų įpylimo kolonėlės darbą, pažeidus informacijos perdavimą linijomis, jungiančiomis atskirus modulius ir kolonėles. Šį faktą turi registruoti kasos aparatas kontrolinėje juostoje;

 4. kasos aparatas negali turėti galimybės nepažeidus kolonėlės plombavimo iš sistemos kompiuterio reguliuoti kolonėlės pilstomo kuro dozatoriaus tikslumo;

 5. kasos aparato fiskalinis kvitas turi būti spausdinamas tiktai baigus pilti degalus;

 6. dienos fiskalinėje ataskaitoje („Z“) turi būti išspausdinti duomenys apie parduotų degalų kiekį ir jų pardavimo sumas pagal kiekvieną degalų rūšį, visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ir pan.) kiekį ir sumas bei 3 punkte nurodytą informacijos perdavimo pažeidimų skaičių.

Reikalavimas dienos fiskalinėje ataskaitoje („Z“) išspausdinti visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ar panašiai) kiekį ir sumas taikomas degalinėse naudojamiems kasos aparatams, jeigu techniniai pylimai neatliekami kaip fiskalinė operacija, kurią atlikus surašomas aktas, pagrindžiantis degalų panaudojimą techniniams pylimams.

Reikalavimai kasos aparato kontrolinėms juostoms

Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati.

Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama (išskyrus dirbant su specializuotais keleivinio transporto kasos aparatais, kurie naudoja elektroninę kontrolinę juostą).

Atsakingas asmuo privalo pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje, nurodant datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį.

Nutrūkus kontrolinei juostai, kasininkas privalo pasirašyti nutrūkusios kontrolinės juostos galuose. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama.

Jei blogai buvo įdėta kontrolinė juosta į kasos aparatą,  surašomas laisvos formos aktas, kurį turi pasirašyti paskirtas atsakingas asmuo ir / ar kasininkas.

Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma 2 metus.

Kasos aparatuose gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose, jei kasos aparatai atitinka VMI patvirtintus Lietuvoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus.

Elektroninės kontrolinės juostos laikmena turi užtikrinti informacijos išsaugojimą ne mažiau kaip 6 metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1852

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Šiame sąraše pateikiami Lietuvos Respublikoje leidžiami naudoti elektroninių kasos aparatų (toliau – EKA) ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modeliai. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sąrašo lentelės stulpelyje „aparato arba automato modelio statusas Sąraše" gali būti nurodytas žodis „Įtrauktas" arba žodis „Išbrauktas". Statusas „Įtrauktas" reiškia, kad šio modelio aparatai be apribojimų gali būti naudojami, perparduodami ir perregistruojami. Statusas „Išbrauktas" atitinka Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje vartojamą „iš sąrašo išbrauktų kasos aparatų" sąvoką ir tokiems aparatams taikomi Vyriausybės nustatyti naudojimo bei perregistravimo apribojimai."

Įmonės, galinčios aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus

Teisės aktai, reglamentuojantys kasos aparatų, prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimą

Teises aktai

Registracijos numeris KM1851

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatyta tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams.

Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato dienos ataskaitą („Z“), joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Savitarnos kasos aparatų kasos operacijų žurnalai gali būti laikomi ūkio subjekto buhalterijoje, juose klijuojamos visos išspausdintos dienos ataskaitos („Z“), kurių bendra įplaukų suma gali būti registruojama vienu įrašu ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1850

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Atvejis

Komentarai

Kasos aparato įsigijimas ir įregistravimas

Kasos aparatą galima įsigyti iš:

 1. juridinio asmens, prekiaujančio kasos aparatais;
 1. asmenų, kurių vardu kasos aparatas įregistruotas  VMI.

Visais atvejais aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą išregistruoti ar įregistruoti VMI.

Įregistruodamas kasos aparatą, aptarnaujančios įmonės specialistas tik per Mano VMI pateikia tinkamai užpildytą prašymą ir kasos aparato techninio paso kopiją, kuriame įrašai turi būti aiškūs ir įskaitomi. Standartizuotas prašymo formas galima rasti Mano VMI sistemoje: Paslaugos -> Kasos aparato registravimas, duomenų keitimas pasirenkant prašymo formą (Įregistruoti EKA). Prašymus gali pateikti įmonės atstovai Mano VMI sistemoje turintys suteiktą teisę „Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas“. Teisę gali suteikti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo Mano VMI sistemoje: Įgaliojimai -> Naujas atstovas Mano VMI -> Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas, pažymint teisę peržiūrėti ir teikti.

 

Prašymo nagrinėjimo metu VMI per Mano VMI gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų ir / ar duomenų ir / ar patikslinti prašymą, jeigu:

 • prašyme nurodyti neteisingi ir / arba ne visi duomenys arba jie yra neaiškūs ir / ar neįskaitomai;

 • kartu su prašymu pateikti neteisingi ir / arba ne visi dokumentai ir / ar duomenys ir / ar įrašai juose nėra aiškūs ir / ar įskaitomi.   

VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas įregistravęs kasos aparatą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo ar patikslinimo dienos, per Mano VMI aptarnaujančiai įmonei pateikia pranešimą, kuriame nurodo kasos aparato įregistravimo datą ir įregistravimo numerį. Duomenys kasos aparato naudotojui apie įregistruotus kasos aparatus ar įregistruotų kasos aparatų registravimo duomenų pakeitimą yra pateikiami ir Mano VMI įmonės / asmens duomenų skiltyje „Kasos aparatai“. Kasos aparato naudojimas negalimas, kol VMI nepateikia pranešimo apie kasos aparato įregistravimą / išregistravimą.

 

Kasos aparato išregistravimas

Kasos aparatas turi būti išregistruojamas, kai:

 1. aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas; arba

 2. ūkio subjektas likviduojamas – kasos aparato savininkas (jeigu kasos aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro).  

Išregistruodamas kasos aparatą, aptarnaujančios įmonės specialistas tik per Mano VMI pateikia tinkamai užpildytą prašymą ir kasos aparato techninio paso kopiją, kuriame įrašai turi būti aiškūs ir įskaitomi. Standartizuotas prašymo formas galima rasti Mano VMI sistemoje: Paslaugos -> Kasos aparato registravimas, duomenų keitimas, pasirenkant prašymo formą (Išregistruoti EKA). Prašymus gali pateikti įmonės atstovai Mano VMI sistemoje turintys suteiktą teisę „Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas“. Teisę gali suteikti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo Mano VMI sistemoje: Įgaliojimai -> Naujas atstovas Mano VMI -> Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas, pažymint teisę peržiūrėti ir teikti.

Kasos aparatą per 3 mėn. turi išregistruoti VMI.

Kasos aparatas utilizuoti (sunaikinti) priimamas pagal utilizavimo aktą, kuriame turi būti nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir priėmusios aptarnaujančios įmonės rekvizitai.

Kai utilizuojamas fiskalinis kasos aparatas, fiskalinė atmintis išimama ir pagal tą utilizavimo aktą perduodama kasos aparato naudotojui. Pirmasis akto egzempliorius kartu su kasos aparato techniniu pasu atiduodamas kasos aparato naudotojui, egzempliorius lieka utilizuoti priėmusioje aptarnaujančioje įmonėje, kuri yra atsakinga už tai, kad utilizuoti perduotas kasos aparatas nebūtų panaudotas atsiskaitymams registruoti. Utilizavimo aktas ir utilizuoto kasos aparato techninis pasas saugomi 10 m.

Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.

Kai kasos aparatas parduodamas ar įregistruojamas kito ūkio subjekto vardu, kasos aparatus aptarnaujanti įmonė tai privalo įforminti techniniame pase ir tokį aparatą įregistruoti VMI.

Kasos aparato išregistravimas VMI sprendimu

Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu gali išregistruoti kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

1.  kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojų registro;

2.  kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir VMI nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

3. kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatliktI iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparato techninė priežiūra ar remontas;

4.  kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti Tvarkos aprašo pažeidimai, nurodyti LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283, 17 punkte.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1849

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Aspektas

Komentaras

Fiskaliniame kvite turi būti spausdinami ir/arba formuojami tokie duomenys

1. kvito antraštė:

1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas;

1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais);

2. kvito eilės numeris, data;

3. prekės (paslaugos) ar jų grupės pavadinimas;

4. prekės (paslaugos) kaina ir suma;

5. prekių (paslaugų) kiekis, jei nelygus vienetui;

6. prekės (paslaugos) kainai taikomas mokesčio tarifas ar kodas;

7. mokesčių suma pagal kiekvieną mokesčio tarifą, nurodant jai priskirtą mokesčio tarifą ar jo kodą;

8. taikomų nuolaidų arba antkainių dydžiai ir/ar sumos;

9. įregistruotų sumų taisymai;

10. visa mokėtina ar išmokėtina suma;

11. gauta ar išmokėta pinigų suma;

12. grąža, jei ji nelygi nuliui;

13. fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris;

14. pirkėjo atpažinimo elementas (gali būti šifruotas), jei kvitas pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu ir jei kasos aparatas turi kvito pateikimo elektroniniu būdu funkciją.

Ne fiskaliniame kvite turi būti spausdinami tokie duomenys

1. kvito antraštė:

1.1. įmonės pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas;

1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimo) numeris bei PVM mokėtojo kodas (įsiregistravusiems PVM mokėtojais);

2. kvito eilės numeris, data;

3. ne fiskalinės operacijos pavadinimas;

4. ne fiskalinės operacijos piniginė išraiška;

5. unikalus kasos aparato numeris.

Papildomi kasos aparato kvito rekvizitai mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose ir degalinėse

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose, kuriose turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės (ne degalinėse - kiekvieno alkoholinio gėrimo arba alkoholinių gėrimų grupės) pavadinimas.

Keleiviniame kelių transporte naudojamo kasos aparato keleivių bilieto rekvizitai

Keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už lengvatinių keleivių vežimą negautos pajamos, turi keleivių biliete spausdinti:

 • išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimus (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus);
 • nuolaidos dydį procentais.

Prekių supirkimo kvito rekvizitai

Prekių supirkimo kvite turi būti išspausdintas:

 • kiekvienos superkamos prekės pavadinimas (gali būti simbolinis);
 • vieneto kaina;
 • vienetų skaičius;
 • visa pirkimo suma.

Dienos finansinėje ataskaitoje turi būti spausdinama bendra už nupirktas prekes išmokėta pinigų suma ir nupirktų prekių vienetų skaičius.

Informaciją, susijusią su individualia veikla besiverčiančių gyventojų išduodamuose kasos aparatų kvituose pateikiamais duomenimis, rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1848

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Kiekvienas iš Lietuvoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatas turi būti profilaktiškai patikrintas ne vėliau kaip per 12 mėn. po paskutinio kasos aparato profilaktinio aptarnavimo ar remonto.

Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl techninės kasos aparato priežiūros ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos, kaip nustatyta VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255, toliau - (Taisyklės) 56.5 papunktyje. Draudžiama naudoti iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kurio techninė priežiūra ar remontas nebuvo atlikti ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šių Taisyklių 602 punkte nustatytą atvejį, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami, iškvietus aptarnaujančios įmonės specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šių Taisyklių 56.5 papunkčio reikalavimus.

Kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrenginių priežiūrą ir remontą gali atlikti tik juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, įregistruoti Lietuvoje ir turintys sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbus.

Kasos aparatą prižiūri (tame tarpe atlieka aparato plombavimą) ir visus įrašus techniniame pase padaro jį įrengusi aptarnavimo įmonė ar kita tokių modelių kasos aparatus prižiūrinti aptarnavimo įmonė.

Kasos aparato plomba turi būti pakeista kasos aparatą aptarnavusios įmonės plomba, jeigu pasikeičia kasos aparatą aptarnaujanti įmonė.

Nauja aptarnavimo įmonė, pakeitusi kasos aparato plombą jo techninės priežiūros ar remonto metu, apie kasos aparato plombos pakeitimą turi pranešti VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1847

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Aspektas

Komentaras

Kas turi pildyti, kaip ir kur registruoti kasos aparato kasos operacijų žurnalą?

Kasos aparatą naudojantis:

Kasos aparato kasos operacijų žurnalo (toliau – kasos aparato žurnalas)  VMI registruoti nereikia.

Nuo 2019-07-02 supaprastinta kasos aparato kasos operacijų žurnalo pildymo tvarka - lieka tik reikalavimas įklijuoti pasirašytas spausdinamas kiekvienos dienos („Z“) ataskaitas bei periodines kalendorinio mėnesio ataskaitas, tačiau nebereikia ranka (rašikliu) chronologine tvarka pildyti žurnalo III skyriaus „Kasos aparato kasos operacijų duomenys“.

Kuriam laikotarpiui turi užtekti pildomo kasos aparato  žurnalo puslapių?

Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato žurnalas, kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėn., pildant vieną eilutę per dieną.

Pagal poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios kasos aparato žurnalo eilutės (jei atsiskaitoma keliomis valiutomis, spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną ir pan.).

Kasos aparato žurnalas turi būti sunumeruotas paties ūkio subjekto (asmens) nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

Kokie reikalavimai kasos aparato žurnalo  pildymui?

Turi būti pildomi visi kasos aparato žurnalo stulpeliai, išskyrus tuos, kuriuose nurodytos ūkinės operacijos nevykdomos ar netaikomi juose nurodyti PVM tarifai. Keisti pildytinus stulpelius draudžiama.

Kasos aparato naudotojas pagal poreikį gali panaudoti atsarginius kasos aparato žurnalo stulpelius, jų pritrūkus įvesti papildomus ar pakeisti to naudotojo atveju nenaudotinus šiame žurnale nurodytus stulpelius (pvz., PVM neapmokestintų įplaukų stulpelį, kai neapmokestintomis prekėmis neprekiaujama ir pan.).

Kasos aparato žurnale turi būti klijuojamos visos ataskaitos ir dokumentai, numatyti VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse.

Laikinai nenaudojamo kasos aparato (pvz., sugedus, ar sutrikus elektros energijos tiekimui) žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

Kokiu būdu turi būti užpildomas kasos aparato  žurnalas?

Kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu.

Šis reikalavimas netaikomas degalinėms, teikiančioms VMI Degalinės mėnesio operacijų ataskaitą (forma AKC410) - degalinės Kasos aparato žurnalą gali užpildyti techninėmis priemonėmis, žurnale nurodydamos tokius pat duomenis, kaip ir rankiniu būdu užpildomame Kasos aparato žurnale (išskyrus 23 ir 24 skiltis).

Techninėmis priemonėmis užpildomas Kasos aparato žurnalas elektroninėje laikmenoje darbo metu laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Pasibaigus darbo dienai, dienos ataskaitos („Z“) atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio ataskaitomis saugomos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka.

Kasos aparato žurnalas ir atspausdintos dienos ataskaitos („Z“) bei mėnesio ataskaitos, kontroliuojančiai institucijai paprašius, turi būti pateikiamos per nurodytą terminą.

Nuo 2019-07-02 supaprastinta kasos aparato kasos operacijų žurnalo pildymo tvarka - lieka tik reikalavimas įklijuoti pasirašytas spausdinamas kiekvienos dienos („Z“) ataskaitas bei periodines kalendorinio mėnesio ataskaitas, tačiau nebereikia ranka (rašikliu) chronologine tvarka pildyti žurnalo III skyriaus „Kasos aparato kasos operacijų duomenys“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1846

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Aspektas

Komentaras

Kokių modelių kasos aparatus leidžiama naudoti?

Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie VMI nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, nurodytą VMI prie FM viršininko 2003-04-16 įsakyme Nr. V-137.

Ar gali vieną kasos aparatą naudoti keli ūkio subjektai (asmenys)?

Kasos aparatą gali naudoti tik tas kasos aparato naudotojas, kurio vardu jis užregistruotas VMI.

Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai.

Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo VMI turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę.

Ar galima naudoti kasos aparatą be įregistruoto techninio paso?

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar, įrengus naują aparatą arba pasikeitus jo savininkui / naudotojui ir įrengimo adresui, neįregistruotas VMI.

Kokie reikalavimai keliami techniniam pasui?

Techniniam pasui keliami reikalavimai:

 • techninis pasas turi būti prie kiekvieno kasos aparato ir saugomas visą aparato naudojimo laiką iki jo utilizavimo dienos. Techninį pasą rekomenduojama darbo metu laikyti kasos operacijų atlikimo vietoje arba kitoje saugioje vietoje, tačiau, kontroliuojančiai institucijai paprašius, pateikti per nurodytą terminą;
 • transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo VMI duomenys, kopija;
 • kasos aparatais prekiaujančios ir juos techniškai aptarnaujančios įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą, užpildo jo techninį pasą ir registruoja VMI;
 • techniniame pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Pase turi būti nurodyta kiekvieno įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).
 • praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo nedelsdamas (tą pačią ar artimiausią darbo dieną, jeigu prarandama ne darbo dieną) kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl techninio paso dublikato išdavimo.

Kokiu adresu turi būti registruotas kasos aparatas?

 

Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas VMI nurodant jo įrengimo adresą arba ūkio subjekto buveinės adresą, arba filialo ar kito padalinio, įregistruoto Mokesčių mokėtojų registre, adresą, taip pat  individualia veikla besiverčiančio gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą.

Nurodant buveinės adresą ir / ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys kasos aparatai (atsarginiai, rezerviniai) arba tie kasos aparatai, kurių įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėn., naudojami nuomos, mokymosi, testavimo ar panašiais tikslais.

Ar reikia informuoti VMI, kai kasos aparatas laikinai nenaudojamas, sustabdžius ūkio subjekto veiklą ar perkeliamas naudoti kitu adresu?

Kai  kasos aparatus naudojantys asmenys planuoja sustabdyti veiklą ilgiau nei 30 dienų ar ketina prekiauti kitoje vietoje nei yra registruotas kasos aparatas ilgiau nei 10 dienų (išskyrus atvejus kai kasos aparatas registruotas buveinės/nuolatinės gyvenamosios vietos adresu), turi kreiptis į kasos aparatus aptarnaujančią įmonę, kuri pateiks prašymą ir atliks kasos aparatų registravimo duomenų pakeitimus VMI. 

Nustatytas reikalavimas dėl įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keitimo, kai kasos aparatas naudojamas ilgiau kaip 10 dienų kitu adresu, netaikomas, jeigu naudojami kasos aparatai, kurie, atsižvelgiant į tai, kad įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių, yra įregistruoti, nurodant buveinės adresą ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, kaip tai numatyta VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse 19 punkte.

Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojai prašymus įregistruoti/išregistruoti kasos aparatus bei pakeisti jų registravimo duomenis turi pateikti tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMIStandartizuotas prašymo formas galima rasti Mano VMI sistemoje: Paslaugos -> Kasos aparato registravimas, duomenų keitimas, pasirenkant reikiamą prašymo formą (Įregistruoti EKA; Išregistruoti EKA; Pakeisti EKA duomenis).

Ar įmonė gali išnuomoti jos vardu įsigytą kasos aparatą kitai įmonei?

Gali. Kasos aparatą įmonė gali įsigyti ar kitaip gauti naudotis (nuomos, panaudos ir pan. būdais) tik iš leidimą prekiauti kasos aparatais Lietuvoje turinčios įmonės arba iš tų asmenų, kurių vardu jis užregistruotas VMI.

Kai pasikeičia kasos aparato naudotojas, kasos aparatas turi būti išregistruotas ir įregistruotas VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse 17 punkte nustatyta tvarka. Kai ūkio subjekto kasos aparatas naudojamas nuomos ar panaudos sutarties pagrindu, techniniame pase turi būti atliktas aptarnaujančios įmonės specialisto įrašas, nurodant kasos aparato nuomos arba panaudos sutarties datą, numerį ir sutarties šalis. Visais atvejais aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą įregistruoti VMI.

Jei pasikeičia kasos aparato naudotojo pavadinimas, kasos aparato naudotojo rekvizitai (išskyrus kasos aparato įrengimo adresą),  aptarnaujančios įmonės specialistas turi pakeitimą įrašyti techniniame pase. Tokiu atveju įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keisti nebūtina.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1845

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Ūkio subjektams, kurie teikia viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose, nuo 2017-11-01 yra privaloma naudoti kasos aparatus.

Neprivaloma naudoti kasos aparatų tik švietimo teikėjams, vykdantiems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7-11 straipsniuose nurodytą ugdymo veiklą, profesinio mokymo teikėjams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1844

Ši informacija skelbiama:
Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas taikomas:

 1. kai ūkio subjektui už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, perkančiam prekes ir (arba) gaunančiam paslaugas, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 2. kai ūkio subjektas sumoka už superkamas prekes, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, iš kurio superkamos prekės, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

 3. ūkio subjektams, organizuojantiems azartinius lošimus ir keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus ir žetonus – į grynuosius pinigus arba organizuojantiems azartinius lošimus lošimo automatais.

Atvejai, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų, nurodyti šiuose teisės aktuose:

 1. LR Vyriausybės 2002-08-13 nutarime Nr. 1283 „Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(23 p.);

 1. VMI prie FM viršininko 2012-04-03 įsakyme Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumento išrašymo“

Platesnę informaciją apie atvejus, kai gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, privaloma ar neprivaloma naudoti kasos aparatų, rasite čia.

Teises aktai