Registracijos numeris KM3056

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į techninės apžiūros centrą, kuris išduos pažymą, nurodydamas grąžintiną sumą ir jos grąžinimo priežastis.

Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtas transporto priemonės mokestis.

Techninės apžiūros centrų sąrašą rasite čia.

 

Kas yra SDK ir kaip jį gauti?

KM2978
2021-09-22

Registracijos numeris KM2978

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

SDK - deklaruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms suteiktas galiojantis unikalus motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos deklaravimo kodas (SDK), kurį sudaro aštuonių raidžių kombinacija. Jį reikia turėti visoms šalyje esančioms ir Lietuvos gyventojams ar įmonėms nuosavybės teise priklausančioms transporto priemonėms. Naujas kodas sugeneruojamas kiekvieną kartą pasikeitus transporto priemonės savininkui.

 

SDK paiešką galite atlikti VĮ „Regitra“ svetainėje.

Išsamesnę informaciją dėl SDK gali rasti čia

Informaciją apie SDK, susijusią su VMI vykdoma kontrole, rasite čia.

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu 8 700 02022.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2143

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti ūkininko ūkio finansinės apskaitos tvarkymo klausimais galima Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje.

 

Registracijos numeris KM2142

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimais teikia Valstybinė darbo inspekcija.

Registracijos numeris KM2141

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja savivaldybės.

Registracijos numeris KM2140

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2007 m. liepos 17 dienos transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis nebemokamas į AVMI pajamų surenkamąsias sąskaitas (įmokos kodas 7830 negalioja).

Degalinių tinklai ir kitos prekybos vietos platina kelių vinjetes, kurias įsigydami vairuotojai sumoka transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestį.

Išsamesnė informacija skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą tikrina, o taip pat konsultacijas šio mokesčio klausimais teikia Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2130

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai priskirtais VSD klausimais konsultacijas ir informaciją galima rasti SODROS tinklalapyje www.sodra.lt arba paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83).

Registracijos numeris KM2129

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl nekilnojamojo turto registrinių duomenų  galima VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2128

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai apie kliento vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius privalo pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma yra lygi arba viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Dėl išsamios informacijos, kokia forma turi būti pateikti duomenys dėl operacijų grynaisias pinigais galima pasiteirauti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje -> Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas. 

 

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Valstybinė mokesčių inspekcija  (VMI) – kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). 

Pranešimai apie rastą lobį ar radinį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje siunčiami VMI.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas)  - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas su jam priskirtais žemės sklypais. Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke.

Nacionalinės žemės tarnyba -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti. Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Svarbu. Jeigu VMI  savo apskaitoje turi turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  VMI.

 

Teises aktai

Dėl mokėjimų sistemos SEPA

KM2126
2018-11-22

Registracijos numeris KM2126

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie mokėjimų sistemą SEPA galite rasti Lietuvos banko internetiniame puslapyje

Registracijos numeris KM2125

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja vienas administratorius − Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Visą aktualią informaciją apie PSD įmokų dydžius, mokėjimo tvarką ir mokėjimo rekvizitus rasite SODROS interneto puslapyje, adresu www.sodra.lt.

Sodros kompetencijai priskirtais klausimais konsultacijas ir informaciją galima taip pat gauti paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83).

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Valstybės duomenų agentūra (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. +370 613 31 730 ir elektroniniu paštu [email protected]

 

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija

Registracijos numeris KM2122

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Juridiniai asmenys, privalantys mokėti įmokas į Garantinį fondą, šias įmokas nuo 2017 m. sausio 1 d. moka į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Tačiau dėl išmokų reikia kreiptis į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą.

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.