Kas yra SDK ir kaip jį gauti?

KM2978
2021-09-22

Registracijos numeris KM2978

SDK - deklaruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms suteiktas galiojantis unikalus motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos deklaravimo kodas (SDK), kurį sudaro aštuonių raidžių kombinacija. Jį reikia turėti visoms šalyje esančioms ir Lietuvos gyventojams ar įmonėms nuosavybės teise priklausančioms transporto priemonėms. Naujas kodas sugeneruojamas kiekvieną kartą pasikeitus transporto priemonės savininkui.

 

SDK paiešką galite atlikti VĮ „Regitra“ svetainėje.

Išsamesnę informaciją dėl SDK gali rasti čia

Informaciją apie SDK, susijusią su VMI vykdoma kontrole, rasite čia.

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją  mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2143

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Pasiteirauti ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais galima Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje.

 

Registracijos numeris KM2142

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Konsultacijas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimais teikia Valstybinė darbo inspekcija.

Registracijos numeris KM2141

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja savivaldybės.

Registracijos numeris KM2140

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Nuo 2007 m. liepos 17 dienos transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis nebemokamas į AVMI pajamų surenkamąsias sąskaitas (įmokos kodas 7830 negalioja).

Degalinių tinklai ir kitos prekybos vietos platina kelių vinjetes, kurias įsigydami vairuotojai sumoka transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestį.

Išsamesnė informacija skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

Registracijos numeris KM2137

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Pasiteirauti naftos ir dujų išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais galima Aplinkos ministerijos įgaliotose institucijose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2130

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai priskirtais VSD klausimais konsultacijas ir informaciją galima rasti SODROS tinklalapyje www.sodra.lt arba paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83).

Registracijos numeris KM2129

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Pasiteirauti dėl nekilnojamojo turto registrinių duomenų  galima VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2128

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos, atliekančios piniginę operaciją, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą piniginę operaciją pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Pasiteirauti, kokia forma turi būti pateikti duomenys dėl operacijų grynaisias pinigais galima Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje.

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teises aktai

Dėl mokėjimų sistemos SEPA

KM2126
2018-11-22

Registracijos numeris KM2126

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Informaciją apie mokėjimų sistemą SEPA galite rasti Lietuvos banko internetiniame puslapyje

Registracijos numeris KM2125

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja vienas administratorius − Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Visą aktualią informaciją apie PSD įmokų dydžius, mokėjimo tvarką ir mokėjimo rekvizitus rasite SODROS interneto puslapyje, adresu www.sodra.lt.

Sodros kompetencijai priskirtais klausimais konsultacijas ir informaciją galima taip pat gauti paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83).

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija

Registracijos numeris KM2122

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Juridiniai asmenys, privalantys mokėti įmokas į Garantinį fondą, šias įmokas nuo 2017 m. sausio 1 d. moka į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Tačiau dėl išmokų reikia kreiptis į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą.

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.