Registracijos numeris KM0926

Ši informacija skelbiama:
Miško gėrybės

Gyventojų pajamos, gautos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), neviršijančios 3 000 Eur  per mokestinį laikotarpį, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos.

3 000 Eur  per mokestinį laikotarpį viršijanti suma apmokestinama pajamų mokesčiu. Minėtos pajamos deklaruojamos ir pajamų mokestis sumokamas metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. metinėje pajamų deklaracijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0925

Ši informacija skelbiama:
Miško gėrybės

Miško gėrybių realizavimo pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę pajamų už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes, kurių suma viršija 3 000 Eur, gautas pajamas turi deklaruoti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki gegužės 1 d., pateikus metinę pajamų deklaraciją.

Lietuvos įmonės, užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje,  turi užpildyti Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą ir jos GPM312L priedą. L priedo teikti nereikia, jei gyventojui išmokėta ne didesnė kaip 100 eurų išmokų sumas už parduotas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles).

 

Teises aktai