Mokesčio atskaitymas

Mokesčio atskaitymas (angl. credit) – tai dvigubo apmokestinimo naikinimo metodas, kai užsienyje uždirbtos pajamos yra įtraukiamos į gyventojų pajamų mokesčio bazę Lietuvoje ir atitinkamai apmokestinamos, tačiau užsienyje nuo tokių pajamų sumokėtas mokestis yra atimamas iš Lietuvoje apskaičiuotos mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Registracijos numeris KM0872

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio atskaitymas

Atvejis

Sąlygos, reikalavimai

Pajamų rūšis: dividendai, palūkanos ir honorarai

 

Šaltinis: ES, DAIS valstybė

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gali atskaityti užsienio valstybėje nuo dividendų, palūkanų, honoraro sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį tuo atveju, jeigu:

  1. dividendai, palūkanos ir honorarai, gauti ES valstybėje narėje arba užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), ir

  2. tokių dividendų, palūkanų ir honorarų šaltinis yra 1 punkte nurodytoje užsienio valstybėje. Laikoma, kad dividendų, palūkanų ir honorarų šaltinis yra užsienio valstybėje, jeigu šios rūšies pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės juridinis asmuo, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors juridinio asmens nesavarankiškas struktūrinis padalinys, ir

  3. tokių dividendų, palūkanų ir honorarų apmokestinimas užsienio valstybėje buvo numatytas jos vidaus mokesčių įstatymuose ir tokios pajamos užsienio valstybėje buvo apmokestintos atsižvelgiant į DAIS nuostatas, ir

  4. nuo dividendų, palūkanų ir honorarų užsienio valstybėje sumokėtas mokestis, kuris yra pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, ir

  5. gyventojas turi dokumentą apie toje valstybėje gautų dividendų, palūkanų ir honorarų sumas bei nuo jų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį (dokumentas gali būti išduotas dividendus, palūkanas ir / ar honorarą išmokėjusio asmens užsienio valstybėje arba tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus).

Svarbu. Gyventojas, atskaitydamas užsienio valstybėje sumokėtą pajamų ar jam tapatų mokestį, gali atskaityti tik tokio dydžio mokestį, kurį ta užsienio valstybė turėjo teisę imti vadovaudamasi DAIS nuostatomis.

 

Pajamų rūšis: visos

 

Šaltinis: ne ES, ne DAIS valstybė

Iš apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos nuolatinis Lietuvos gyventojas gali atskaityti užsienio valstybėje nuo pajamų sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį tuo atveju, jeigu:

 1. pajamos gautos užsienio valstybėje, kuri nėra nei ES valstybė narė, nei valstybė, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, nei valstybė, įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, ir

 2. pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, šaltinis yra 1 punkte nurodytoje užsienio valstybėje, ir

 3. užsienio valstybėje sumokėtas mokestis, kuris yra pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, ir

 4. gyventojas turi tos užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0861

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio atskaitymas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) užsienio valstybėse sumokėjęs pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokesčio sumą apskaičiuoja tokiu būdu:

 1. apskaičiuoja visas savo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

 2. apskaičiuoja apmokestinamųjų pajamų sumas;

 3. apskaičiuoja Lietuvoje mokėtinas pajamų mokesčio sumas;

 4. iš taip apskaičiuotų pajamų mokesčio sumų atskaito užsienio valstybėse sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

Užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma turi būti nurodoma eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs:

 • tokių pajamų faktiško gavimo dieną, kai mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas prie pajamų šaltinio, arba

 • užsienio valstybėje pajamų mokesčio sumokėjimo dieną, kai pajamų mokestį užsienio valstybėje sumoka pats gyventojas, arba

 • kalendorinių metų gruodžio 31 d., kai tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių arba kai pajamos buvo gaunamos periodiškai visą mokestinį laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0859

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio atskaitymas

Valstybės, su kuriomis sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys bei pajamų mokesčio tarifai, taikomi dividendų, palūkanų ir honorarų pajamoms, yra pateikti lentelėje.

Teises aktai