MOSS (Mini One Stop Shop)

MOSS (Mini One Stop Shop) - tai sistema, kuri palengvina mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, užsiimantiems TV ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir / ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimu neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, teikiantys nurodytas paslaugas ir besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse.
Apmokestinamasis asmuo, įsikūręs Lietuvoje, prie šios sistemos (net ir norėdamas teikti registravimo prašymus) turi jungtis per Mano VMI. Norint pirmą kartą prisijungti prie MOSS, Mano VMI reikia suteikti naudojimosi MOSS sistema teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims.
Apmokestinamasis asmuo, įsikūręs trečioje valstybėje (kaip ji suprantama PVMĮ tikslais), registravimo prašymus turi teikti per skiltį „Registracija
“.

Išsamią informaciją apie MOSS galite rasti čia.