Registracijos numeris KM0841

Ši informacija skelbiama:
Ne gyvybės draudimo išmokos (įmokos)

Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, laikomos neapmokestinamomis ir nedeklaruojamomis pajamomis.

 

Ši taisyklė taikoma nepriklausomai nuo to, kam jos sumokamos (pačiam apdraustajam ar jo artimiesiems), jei šios išmokos skirtos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti.

 

Ne gyvybės draudimo išmokoms nustatyta lengvata yra taikoma, kai išmoka gauta iš užsienio vienetų, išskyrus atvejus, kai pajamos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0843

Ši informacija skelbiama:
Ne gyvybės draudimo išmokos (įmokos)

Ne gyvybės draudimo įmoka, mokama įmonės darbuotojo naudai, laikoma gyventojo pajamomis, gautomis natūra, ir apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0842

Ši informacija skelbiama:
Ne gyvybės draudimo išmokos (įmokos)

Gyventojui grąžinamos ne gyvybės draudimo įmokos nutraukus sutartį neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Tačiau, kai gyventojas nutraukia ne gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2002-12-31, ir jam grąžinama įmokų dalis, kuriai buvo taikyta Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo lengvata, tokia išmoka yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai