Polaris 2025

VMI POLARIS 2025 - tai naujasis organizacijos tikslų žemėlapis, tarsi Poliarinė žvaigždė, vedanti modernaus ir veiksmingo mokesčių administravimo link. Toliau pristatomos pagrindines strategijos kryptis ir jų priemones ateinantiems metams, o taip pat naujausius rodiklius. 


 

POLARIS 2025 kriterijų vykdymas 

Polaris 2025 kriterijų vykdymas 2022 m.

Polaris 2025 kriterijų vykdymas 2023 m.