Registracijos numeris KM0047

Ši informacija skelbiama:
Tarpininkavimas (11 str.)

Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita.

Atsiskleidusiu tarpininku yra laikomas toks apmokestinamasis asmuo, kuris už atlygį (pvz., komisinius) „suveda“ prekių / paslaugų pardavėją ir pirkėją. Tokiu atveju prekės pirkėjui yra parduodamos tikrojo jų savininko (prekių / paslaugų pardavėjo) vardu. Tarpininkavimo paslaugą atsiskleidęs tarpininkas gali teikti tiek prekių / paslaugų pardavėjui (t. y. pirkėjo paieška), tiek pirkėjui (t. y. tiekėjo paieška). Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna atlygį (pvz., komisinį) ir šiai paslaugai įforminti atstovaujamam asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju pagrindinį prekių / paslaugų pardavimą įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių / paslaugų pardavėjas.

Atsiskleidusio tarpininko atlygis už suteiktas tarpininkavimo paslaugas apmokestinamas PVM pagal tai, kokias paslaugas teikiant yra tarpininkaujama. Pvz., taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos tokios kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių teikiamos tarpininkavimo paslaugos:

  • kai tarpininkaujama turizmo paslaugų teikimo sandoriuose, kuriems pagal PVMĮ nuostatas taikomas 0 proc. PVM tarifas, (pvz., turistų vežimo tarptautiniais maršrutais sandoryje);

  • kai tarpininkaujama tokių paslaugų teikimo sandoryje, kurios pagal PVMĮ nuostatas laikomos suteiktomis už ES ribų (pvz., kai kelionių agentūra tarpininkauja platinant kelionių organizatorių parengtus turizmo paslaugų rinkinius, pagal kuriuos kelionių organizatoriaus iš trečiųjų asmenų įsigytos paslaugos laikomos suteiktomis už ES ribų ir todėl visa kelionės organizatoriaus apskaičiuota marža apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą, tai tarpininkavimo paslauga taip pat apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą).

Jeigu kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai iš surastų klientų, norinčių pasinaudoti turizmo paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis Lietuvoje už suteiktas turizmo paslaugas turizmo paslaugų teikėjų vardu paima pinigus (atlygį už turizmo paslaugą), kuriuos perduoda turizmo paslaugų teikėjams, tai tokį piniginių lėšų gavimą jie turi įforminti ne PVM sąskaita faktūra, o laisvos formos dokumentu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0048

Ši informacija skelbiama:
Tarpininkavimas (11 str.)

Neatsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita.

Jeigu sandoryje dėl prekių / paslaugų pardavimo tarpininkas atstovauja savo vardu, t. y. jis savo vardu gauna prekes / paslaugas ir savo vardu jas parduoda galutiniam pirkėjui, tai toks tarpininkas yra laikomas neatsiskleidusiu tarpininku. PVM tikslais neatsiskleidęs tarpininkas yra traktuojamas kaip prekių / paslaugų pardavėjas, o PVM skaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip jis būtų skaičiuojamas, jeigu prekė būtų priklausiusi tarpininkui nuosavybės teise ir jo parduota, t. y. tokiu atveju neatsiskleidusiam tarpininkui parduodant prekes / paslaugas (ar jas įsigyjant), yra taikomas toks pat apmokestinimo režimas (tokie pat mokesčio tarifai, lengvatos), kaip irk tikrajam pardavėjui.

Pažymėtina, kad neatsiskleidusio tarpininko traktavimas PVM prasme ir prievolė PVM apskaitoje ir deklaracijose nurodyti bendras prekių / paslaugų apmokestinamąsias vertes, o ne vien savo tikrąjį atlygį už atstovavimą, bei atitinkamai įforminti apskaitos dokumentus, neturi įtakos pajamų ir sąnaudų pripažinimui – šiuo atveju reikia vadovautis atitinkamomis buhalterinę apskaitą bei pelno mokesčio apskaičiavimą reglamentuojančiomis teisės normomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0049

Ši informacija skelbiama:
Tarpininkavimas (11 str.)

Kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros gali veikti kaip atsiskleidę tarpininkai, parduodami kitų kelionių organizatorių parengtus turizmo paketus ir / ar pavienes turizmo paslaugas šių paslaugų teikėjų vardu.

Teises aktai