Registracijos numeris KM2182

Ši informacija skelbiama:
Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas
Mokesčių žinynas

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais yra toks gyventojas, kuris pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas nėra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, t. y. kuris:

 • kalendoriniais metais nuolatinę gyvenamąją vietą turi tik užsienio valstybėje, ir

 • asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų kalendoriniais metais turi daugiau užsienio valstybėje, negu Lietuvoje, ir

 • Lietuvoje kalendoriniais metais nuolat ar su pertraukomis išbūna trumpiau negu 183 dienas, ir

 • dvejais vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais Lietuvoje nuolat ar su pertraukomis išbūna mažiau negu 280 dienų.

Išimtis:

Užsienio valstybės pilietis, kuris atvyko į Lietuvą ir

 • joje kalendoriniais metais nuolat ar su pertraukomis išbuvo 183 dienas ar ilgiau, arba

 • dvejais vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbuvo 280 dienų ar daugiau ir vienais iš tų metų Lietuvoje išbuvo ne mažiau kaip 90 dienų,

(jeigu neatitinka kitų GPMĮ 4 straipsnyje nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibrėžti nustatytų kriterijų) laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju:

 1. jeigu jis tik verčiasi individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje,

 2. jeigu jis dirba Lietuvoje, tačiau atlyginimą už darbą Lietuvoje gauna iš užsienio valstybės biudžeto,

 3. jeigu jis dirba užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos atstovybėje Lietuvoje.

Registracijos numeris KM2183

Ši informacija skelbiama:
Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas
Mokesčių žinynas

Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę pajamų iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. (už 2022 metus iki 2023 metų gegužės 2 d.) privalo pateikti deklaracijos FR0531 formą.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai ne per nuolatinę bazę Lietuvoje gavę B klasės apmokestinamųjų pajamų per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos privalo pateikti deklaracijos FR0459 formą.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formą pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. (už 2022 metus iki 2023 metų gegužės 2 d.) privalo pateikti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai gavę:

Metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formą gali pateikti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai gavę:

 • su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje (t. y. pajamų už darbą Lietuvoje) ir kurioms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio nuostatas taikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) ir / arba

 • palūkanų, nuo kurių išskaičiuotas pajamų mokestis ir kurioms taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 20 punkte arba 202 punkte nustatyta 500 Eur gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama suma.

 • Lietuvoje registruotino kilnojamojo daikto ir / arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (iš kurių nebuvo atimta daikto įsigijimo kaina ir su pardavimu susiję privalomi mokėjimai), nuo kurių sumos buvo išskaičiuotas bei į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, o gyventojas nebuvo pateikęs Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį FR0464 formos.

Išsamesnę informaciją rasite čia.