Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Registracijos numeris KM0718

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Deklaracijos FR0531 formą nenuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti mokestiniu laikotarpiu gavę (uždirbę) pajamų iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Deklaracijos FR0531 forma turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d.

Deklaracijos FR0531 forma, jos priedų laukelių pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo”.

Registracijos numeris KM0723

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Deklaracijos FR0531 formą pateikti privalo nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, mokestiniu laikotarpiu gavę (uždirbę) pajamų iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje.

 

Deklaracijos FR0531V priede turi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu pinigais ir / arba natūra gautos (uždirbtos – jeigu gyventojas taiko kaupimo apskaitos principą):

 

 1. apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos iš per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos:

 • žemės ūkio veiklos (ūkininkų, jų partnerių ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių nenuolatinių Lietuvos gyventojų) pajamos;

 • kitos individualios veiklos (išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą) pajamos.

 1. pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, išskyrus pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę Lietuvoje gautos nekilnojamojo turto (nesvarbu, ar toks daiktas naudojamas individualioje veikloje, ar ne) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir nuomos pajamos nepriskiriamos individualios veiklos pajamoms, todėl neturi būti deklaruojamos FR0531V priede. FR0531V priede nedeklaruojamos 2014 metų bei vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamos iš finansinių priemonių sandorių.

 

Šiame priede neturi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos iš veiklos, kuria verčiamasi, turint verslo liudijimą, išskyrus pajamas, gautas nurodytas 2 – 4 punktuose žemiau.

 

Deklaracijos FR0531V priede turi būti deklaruojamos:

 

 1. nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu, vykdant įregistruotą individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, gautos (uždirbtos) pajamos, taip pat pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant individualią veiklą, kurią pagal GPMĮ privaloma registruoti (įskaitant verslo liudijimą įsigijusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas iš tų juridinių asmenų, kurių vykdoma veiklos rūšis yra tapati gyventojo vykdomai veiklai, gautas pajamas, taip pat prekybos verslo liudijimą įsigijusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo per 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas ne savo gamybos prekes gautas pajamas);

 2. per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (verslo liudijimuose) nurodytos veiklos 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį viršijanti pajamų dalis, gauta už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes;

 3. už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos visos pajamos, kai iš juridinių asmenų per mokestinį laikotarpį buvo gauta didesnė nei 15 500 litų (2014 m. ir ankstesniu mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) suma;

 4. individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos. Toks nenuolatinis Lietuvos gyventojas šiame deklaracijos priede turi deklaruoti nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (t.y. privalėjo registruotis PVM mokėtoju), iki mokestinio laikotarpio pabaigos uždirbtas pajamas.

Pastaba. Tos pačios pačios deklaravimo ir apmokestinimo taisyklės yra taikomos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje, kuri nebuvo įregistruota Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0724

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Pateikimo / mokesčio mokėjimo terminas

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

 

Pastaba. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, taikomi bendri deklaracijos pateikimo ir mokesčio mokėjimo terminai.

Pateikimo būdai

Deklaracija VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

 1. tiesiogiai įteikta VMI darbuotojui;
 2. pateikta elektroniniu būdu per EDS;
 3. atsiųsta paštu.

Kas gali pateikti deklaraciją?

Deklaraciją gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamas, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo. Pastaruoju atveju prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Teises aktai