Pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija (FR0459)

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs B klasės pajamų, turi pateikti deklaracijos FR0459 formą.

Deklaracijos FR0459 forma turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtas ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos laukelių pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-46 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo”.

Pajamų, kurios pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, sąrašas pateikiamas čia.

Registracijos numeris KM0713

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija (FR0459)

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas FR0459 formos deklaracijoje turi deklaruoti:

 

 1. iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už darbą / veiklą Lietuvoje gautas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamas, sporto veiklos pajamas ir atlikėjo veiklos pajamas;

 2. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, nevykdančio individualios veiklos pagal pažymą, iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomą gautas pajamas;

 3. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį turtą (įskaitant kilnojamąjį turtą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, kuris yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje ir kuris buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

 4. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas pajamas:

 5. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip 2 metus, ir šios pajamos per 1 metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam gyvenamajam būstui, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigyti;

 6. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš 10 metų iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus a. papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą);

 7. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus a. papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą), jeigu toks turtas buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir iki 2010-12-11 nebuvo priskirtas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtui – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais;

 8. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus a. papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą), jeigu toks turtas buvo įsigytas po 2011-01-01 – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais;

 9. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn iki 2011-01-01 įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą, kuris iki 2010-12-11 buvo laikomas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtu, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus 5 metams nuo įsigijimo – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0711

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija (FR0459)

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas FR0459 formos deklaracijoje turi deklaruoti:

 

 1. iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už darbą / veiklą Lietuvoje gautas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamas, sporto veiklos pajamas ir atlikėjo veiklos pajamas;

 2. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, nevykdančio individualios veiklos pagal pažymą, iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomą gautas pajamas;

 3. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį turtą (įskaitant kilnojamąjį turtą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, kuris yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje ir kuris buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

 4. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio įmonės ne per jos nuolatinę buveinę Lietuvoje ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautas pajamas:

 5. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip 2 metus, ir šios pajamos per 1 metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam gyvenamajam būstui, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigyti;

 6. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš 10 metų iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus a. papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą);

 7. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus a. papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą), jeigu toks turtas buvo įsigytas iki 2011-01-01 ir iki 2010-12-11 nebuvo priskirtas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtui – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais;

 8. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus a. papunktyje nurodytą gyvenamąjį būstą), jeigu toks turtas buvo įsigytas po 2011-01-01 – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais;

 9. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn iki 2011-01-01 įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą, kuris iki 2010-12-11 buvo laikomas per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos turtu, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus 5 metams nuo įsigijimo – kai pajamos gautos 2015 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais.

Pateikimo terminas

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtas ne vėliau kaip per 25 dienas nuo B klasės pajamų gavimo dienos.

Pateikimo būdai

Deklaracija VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

 1. tiesiogiai įteikta VMI darbuotojui;

 2. pateikta elektroniniu būdu per EDS;

 3. atsiųsta paštu.

Kas gali pateikti deklaraciją?

Deklaraciją gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamas, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo. Pastaruoju atveju prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Papildomi dokumentai

Deklaruodamas už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą ir už privalomą teisiškai registruoti Lietuvoje kilnojamąjį turtą gautas pajamas, nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi turėti tokio daikto (1) įsigijimo kainą ir (2) parduodant ar kitaip perleidžiant nuosavybėn tokį turtą sumokėtų sumų, kurios teisės aktuose nustatytos kaip privalomi mokėjimai, patvirtinančius dokumentus.

 

Tikrinant deklaraciją, iškilus neaiškumams mokesčių administratorius turi teisę paprašyti pateikti tokius dokumentus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0716

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija (FR0459)

Deklaracija FR0459 forma užpildoma tokia tvarka:

 1. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja tik vienos rūšies B klasei priskiriamas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gautas iš vieno asmens, tai jis turi užpildyti tik vieną deklaracijos lapą;

 2. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja kelių rūšių B klasei priskiriamas pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje, arba tos pačios rūšies B klasei priskiriamas pajamas, gautas iš skirtingų asmenų, tai jis turi užpildyti ne tik deklaracijos pagrindinį lapą, bet ir jos papildomus lapus FR0459P. Tokiu atveju deklaracija turi būti užpildoma taip:

 • deklaracija turi būti užpildoma iki 24 laukelio (imtinai);

 • toliau turi būti užpildomi deklaracijos papildomi lapai (viename deklaracijos papildomame lape gali būti deklaruojamos dviejų rūšių B klasei priskiriamos pajamos arba tos pačios rūšies B klasei priskiriamos pajamos, gautos iš dviejų skirtingų asmenų);

 • turi būti baigiama užpildyti deklaracija.

Teises aktai