Registracijos numeris KM0945

Ši informacija skelbiama:
Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Išsamią informaciją apie pensijų ir rentų apmokestinimo bei deklaravimo tvarką rasite žemiau esančioje nuorodoje:

Pensijų, rentų apmokestinimas ir deklaravimas 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0952

Ši informacija skelbiama:
Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos darbuotojo naudai darbdavio mokamos pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde, jei suma per mokestinį laikotarpį neviršija 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Jei darbdavys darbuotojo naudai moka ir gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, ir pensijų įmokas į pensijų sąskaitą pensijų fonde, ir įmokas už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, tai visos šios įmokos kartu neturi viršyti 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Lengvata taikoma, kai įmokos mokamos:

  • pagal iki 2004 m. balandžio 30 d. sudarytas sutartis, kai įmokų gavėjas nėra tikslinėse teritorijose įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio vienetas;

  • ir pagal nuo 2004 m. gegužės 1 d. sudarytas sutartis, kai įmokų gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Nuo 2014-01-01 darbdaviai privalo deklaruoti sumokėtas įmokas, nepriklausomai nuo to, kad šios įmokos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktą ir 141 punktą yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų viršijančios įmokos apmokestinsamos ir deklaruojamos analogiškai kaip ir darbo užmokesčio pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0955

Ši informacija skelbiama:
Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Taip, skaičiuojant išmokos dalį, įskaitomos ir kitų asmenų lėšomis sumokėtos įmokos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0957

Ši informacija skelbiama:
Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių (išskyrus tikslines teritorijas) įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, yra neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

Užsienio valstybių įstatymų nuostatos yra analogiškos LR papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ar LR profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatoms, jeigu:

  • pensijų išmokas išmoka gyventojų pensijų fondo turtą valdanti bendrovė, kuri investuoja tik pagal įstatymu nustatytą tvarką ir kurią prižiūri valstybės institucijos;

  • valdanti bendrovė sudaro garantinį rezervą ir kiekvienam dalyviui atidaro asmeninę pensijos sąskaitą;

  • pensijų įmokos mokamos (paties gyventojo, darbdavio ar trečiojo asmens) savanoriškai;

  • pensijų išmokos (kaip vienkartinė išmoka ar kaip periodinės išmokos) išmokamos tik sulaukus tam tikro amžiaus ir pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0961

Ši informacija skelbiama:
Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Pensijos anuitetas – iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka.

Pensijos anuitetas gali būti įsigytas šiais būdais:

  • įmokėjus vienkartinę įmoką iš savo sukauptų (gautų) lėšų;

  • iš pagal kaupiamąją gyvybės draudimo sutartį sukauptos sumos, kuri buvo apmokestinta GPMĮ nustatyta tvarka;

  • iš pagal pensijos kaupimo sutartį pensijų fonde sukauptos sumos, kuri buvo apmokestinta GPMĮ nustatyta tvarka.

Nuo 2020-07-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriami ne tik iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetatai, bet ir pensijų anuitetai, gauti iš kito pensijų anuitetų mokėjimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyto pensijų anuitetų mokėtojo.

Iki 2020-06-30 pensijų anuitetai neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu tais atvejais, kai juos išmoka gyvybės draudimą vykdanti draudimo įmonė (tiek Lietuvos įmonė, tiek užsienio valstybės įmonė).

1 pavyzdys

 

Gyventojas 2015 m. sausio 1 d. iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės X už 50 000 Eur nusipirko pensijos anuitetą. Gyvybės draudimą vykdanti draudimo įmonė sutartyje nustatytomis sąlygomis kas mėnesį anuiteto gavėjui išmoka po 200 Eur. Ši išmoka pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

2 pavyzdys

 

Gyventojas 2015 m. sausio 1 d. su pensijų fondu X sudarė pensijos kaupimo sutartį. Sulaukęs pensinio amžiaus, už pensijos sąskaitoje sukauptą sumą (apmokestintą įstatymo nustatyta tvarka) iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės įsigijo pensijos anuitetą (periodines pensines išmokas). Šios išmokos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0964

Ši informacija skelbiama:
Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Išmokos, gautos iš Lietuvos įmonės, iš užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių išskaičiuoti, sumokėti į biudžetą ir deklaruoti pajamų mokestį turi išmokas išmokantis asmuo.

Nuo 2016-01-01 gyvybės draudimą vykdančios įmonės privalo deklaruoti gyventojams išmokėtus pensijų anuitetus (išmokos kodas – 48).

Teises aktai