Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius pagal laikinojo įdarbinimo sutartis (FR1147)

Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo VMI tvarka reglamentuojama VMI prie LR FM viršininko 2015-12-21 įsakymu Nr. VA-117 „Dėl pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1029

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus dirbančius pagal laikinojo įdarbinimo sutartis (FR1147)

Aspektas

Komentaras

Pateikimo atvejai

Pranešimo FR1147 formą VMI privalo pateikti Lietuvos įmonė su užsienio įmone sudariusi laikinojo įdarbinimo sutartį, pagal kurią 2016 m. ir vėlesnių laikotarpių bet kurį kalendorinį mėnesį Lietuvoje pradeda dirbti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai — užsienio įmonės darbuotojai.

 

Taip pat VMI turi būti pranešama ir apie tokių darbuotojų — nenuolatinių Lietuvos gyventojų darbo Lietuvoje pabaigą.

 

Laikinojo įdarbinimo sutartis — tai Lietuvos įmonės su užsienio įmone sudaryta sutartis, pagal kurią užsienio įmonė už nustatytą atlygį į Lietuvą atsiunčia vieną ar kelis savo darbuotojus (nenuolatinius Lietuvos gyventojus) atlikti darbo funkcijas Lietuvos įmonės naudai, t. y. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai dirba Lietuvoje laikydamiesi Lietuvos įmonės nustatytos darbo tvarkos, jai prižiūrint ir vadovaujant bei šiai įmonei prisiimant visą atsakomybę už tokių gyventojų darbo Lietuvoje rezultatus, tačiau darbo užmokestį už darbą Lietuvoje gyventojai gauna iš užsienio įmonės, su kuria jie yra sudarę darbo sutartis.

Pateikimo terminas

Pranešimas FR1147 už ataskaitinį mėnesį VMI turi būti pateiktas iki kito mėnesio 15 d.

Pateikimo būdai

Pranešimas FR1147 gali būti pateiktas tokiais būdais:

  • tiesiogiai įteiktas VMI aptarnavimo padalinyje;

  • atsiųstas paštu į VMI arba į VMI prie LR FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;

  • elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema EDS.

Teises aktai