Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)

Registracijos numeris KM1290

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)

Pranešimo formą PRC907 VMI turi pateikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  1. gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš nuolatinių Lietuvos gyventojų arba užsienio gyventojų ar įmonių (toliau — asmuo);

  2. gyventojo per vienerius kalendorinius metus grynaisiais pinigais gauta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 15 000 Eur, kai sandoris sudarytas nuo 2015-01-01 ir teikiamas arba tikslinamas 2015 m. ir vėlesnių laikotarpių pranešimas (iki 2014-12-31 — 50 000 Lt, kai sandoris sudarytas ir teikiamas arba tikslinamas 2012—2014 m. laikotarpių pranešimas);

  3. sandoriai nėra notarinės formos;

  4. gyventojo pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

Gyventojas duomenis apie pasiskolintas lėšas (grynaisiais pinigais) turi pateikti neatsižvelgdamas į tai, ar iki kalendorinių metų pabaigos pasiskolintos lėšos sugrąžintos, pranešime nurodydamas visą grynaisiais pinigais gautos paskolos sumą.

Gyventojas, gavęs lėšų, kurios pagal GPMĮ priskiriamos nedeklaruojamoms neapmokestinamos pajamoms ir jas deklaravęs metinėje pajamų deklaracijoje GPM311, papildomai pranešimo PRC907 gali neteikti. Gyventojas pranešimą PRC907 turi pateikti ir jame deklaruoti gautas lėšas tik tuo atveju, jeigu gautų lėšų nedeklaravo metinėje pajamų deklaracijoje GPM311.

Gyventojas pranešime PRC907 turi nurodyti tik grynaisiais pinigais gautą sumą. Prie pranešimo nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pinigines lėšas. Šie dokumentai turi būti pateikiami VMI prašymu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1296

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)

 

Aspektas

Komentaras

Pateikimo terminas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešimą PRC907 VMI turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 d.

Pateikimo būdai

Pranešimas PRC907 VMI gali būti pateiktas elektroniniu būdu per EDS.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1305

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius forma PRC907 gali būti tikslinama gyventojo iniciatyva arba pagal VMI informacinį pranešimą apie pateiktame pranešime esančias klaidas (neatitikimus). Patikslintame pranešime turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) pranešime nurodyti duomenys.

Gyventojas, gavęs informacinį pranešimą apie esančias klaidas (neatitikimus), privalo klaidas ištaisyti ir visiškai užpildytą patikslintą pranešimą pateikti per informaciniame pranešime nustatytą terminą.

 

Teises aktai