Prašymas PVM mokėtojo sertifikatui gauti

Įregistravimo PVM mokėtojais / išregistravimo iš PVM mokėtojų ir PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato (FR0730) išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2002-06-26 įsakymu Nr. 178.

Registracijos numeris KM1539

Ši informacija skelbiama:
Prašymas PVM mokėtojo sertifikatui gauti

Aspektas

Komentaras

Prašymo išduoti PVM mokėtojo sertifikatą pateikimo tvarka

PVM mokėtojas, pageidaujantis gauti Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinantį sertifikatą (toliau – sertifikatas), turi per Mano VMI pateikti prašymą išduoti Sertifikatą.

Prašymas pateikiamas  prisijungus prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus:

Paslaugos ->  PVM mokestis ir registravimas -> PVM mokėtojo sertifikato išdavimas - > Pildyti prašymą.

Prašyme turi būti nurodyta:

  • pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas (-ai) (sertifikatas gali būti išduodamas tik dėl tų ekonominių veiklos rūšių, kurios nurodytos PVM mokėtojo registriniuose duomenyse. Jeigu PVM mokėtojas vykdo kitas veiklas, apie kurias mokesčių administratorius neturi duomenų, tai, prieš pateikdamas prašymą išduoti sertifikatą, jis turi atnaujinti savo registrinius duomenis);
  • laikotarpis, už kurį prašoma patvirtinti, kad asmuo buvo PVM mokėtojas (laikotarpio pradžios ir pabaigos data negali būti vėlesnė nei prašymo išduoti Sertifikatą pateikimo data);
  • pageidaujamas gauti sertifikato egzempliorių skaičius;
  • sertifikato gavimo būdai:
  • Mano VMI mokesčių mokėtojo paskyroje;
  • asmeniškai atsiimant atitinkamoje AVMI. Šiuo atveju nurodoma AVMI, kurioje sertifikatas bus atsiimamas. Sertifikatas išduodamas pasirašytinai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei sertifikatą atsiima ne PVM mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar ne pats PVM mokėtojas (fizinis asmuo), turi būti pateikiamas ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas);
  • paštu.

PVM mokėtojo sertifikato išdavimo tvarka

Jei prašyme dėl sertifikato išdavimo nurodyti duomenys teisingi, sertifikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Jei sertifikato išdavimo prašyme pateikti duomenys neteisingi, asmeniui pasiūloma per 5 darbo dienas duomenis patikslinti. Patikslinus duomenis sertifikatas turi būti išduodamas nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikslintų duomenų gavimo).

Teises aktai