Registracijos numeris KM1003

Ši informacija skelbiama:
Premijos

Premijos paprastai priskiriamos deklaruojamoms apmokestinamosioms pajamoms, tačiau tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais premijos gali būti priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.

Išsamią informaciją apie premijų apmokestinimo ir deklaravimo tvarką rasite lentelėje:

Premijų apmokestinimas ir deklaravimas

Teises aktai

Registracijos numeris KM1009

Ši informacija skelbiama:
Premijos

Premijos, gautos iš Lietuvos įmonės, iš užsienio įmonės per jos nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos A klasės pajamoms. Taip pat A klasės pajamoms priskiriamos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios premijos.

Premijos, gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę priskiriamos B klasės pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1010

Ši informacija skelbiama:
Premijos

1 pavyzdys

 

Mokslo premijos, skirtos Lietuvos mokslo premijų komiteto, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, neatsižvelgiant į gautų pajamų sumą.

 

Mokslo premijas steigia LR Vyriausybė, o konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komitetas. Premijos skiriamos kasmet Lietuvos Respublikos piliečiams už reikšmingus mokslo darbus.

 

2 pavyzdys

 

Meno kūrėjų organizacijos Lietuvos rašytojų sąjungos premija, paskirta poezijos festivalio laureatui, pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

3 pavyzdys

 

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms.

 

Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją steigia LR Vyriausybė. Premija mokama iš LR valstybės biudžeto lėšų. Premiją skiria LR vyriausybė kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai. Ši premija skiriama kasmet už reikšmingiausius paskutinių 5 m. Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

 

4 pavyzdys

 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premija priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, neatsižvelgiant į gautų pajamų sumą.

 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijas steigia LR Vyriausybė. Jos mokamos iš LR valstybės biudžeto. Kultūros ir meno premijos teikiamos kasmet už reikšmingiausius pastarųjų 5 m. Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės menininkų sukurtus kūrinius.

 

Teises aktai