Kaip gauti pažymą, kad nesu skolingas VMI?

Pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais galite užsisakyti pateikę prašymą (forma FR0319) per Mano VMI sistemą: skiltyje Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas −> Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos išdavimas. Kaip tai padaryti informaciją rasite čia.

Prašymą pažymai gauti taip pat galite pateikti artimiausiame VMI aptarnavimo skyriuje arba užpildytą prašymo FR0319 formą atsiųsti paštu.

Jeigu prašymo pateikimo dieną esate pateikę visas mokesčių deklaracijas, kurias privalėjote pateikti, ir sumokėję suėjusio mokėjimo termino prievoles, tokiu atveju VMI išduoda pažymą (forma FR0320), kad esate neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams. Pažyma išduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pažymoje pažymima, kad pagal, iki prašymo pateikimo (ar prašyme nurodytos atsiskaitymo datos), pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis esate neskolingas.

Jeigu esate neatsiskaitę – išduodama pažyma (forma FR0321) apie nepakankamą atsiskaitymą su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. Pažyma išduodama per 9 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.