Kas yra i. MAS ir kaip prie jos prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas − mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

Prisijungti prie i. MAS ar jos posistemių galite adresu  https://imas.vmi.lt/isaf/  arba VMI svetainėje  www.vmi.lt  pasirinkite skiltį i.MAS bei vieną iš jos posistemių.

i. MAS sudaro posistemiai:

i. APS – nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemis;

i. SAF – elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami registrų duomenys, teikiamos elektroninės paslaugos;

i. VAZ – posistemis, skirtas važtaraščių duomenims pateikti ir važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo elektroninėms paslaugoms teikti;

i. SAF-T – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis. 

Kai pirmą kartą jungiatės prie i. MAS, privalote nurodyti ir patvirtinti el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai, susiję su duomenų teikimu ir / ar paslaugų gavimu i.MAS. Nepatvirtinus aktualaus el. pašto adreso, naudojimasis i. MAS funkcijomis nebus galimas.

Norėdami prisijungti prie i. MAS bei jo posistemių turite registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą. 

i. MAS atstovas yra:

  • fizinis asmuo (gyventojas);
  • įmonei (juridiniam asmeniui) ar gyventojui atstovaujantis fizinis asmuo.

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. MAS atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i. MAS ir pasirinkus atitinkamą atstovaujamą asmenį. Apskaitą tvarkančiam asmeniui teisės automatiškai suteikiamos tik jungiantis prie i. SAF posistemio.

Norėdami, kad Jums atstovautų (teiktų duomenis ir / ar naudotųsi paslaugomis Jūsų vardu) kitas asmuo, turite prisijungti prie i. MAS: i. MAS peržiūros lange spausti i. MAS atstovai -> pasirinkti Naujas atstovas -> užpildyti i. MAS atstovo duomenys, varnele pažymėti, kokias teises suteikiate. Atlikę visus veiksmus, spauskite mygtuką Išsaugoti.

Naujasis atstovas į savo el. paštą gaus patvirtinimo nuorodą, kurią patvirtinęs, galės teikti ir tvarkyti duomenis i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T ar i.APS posistemiuose (priklausomai nuo posistemiuose suteiktų teisių), gauti priminimus ir užduotis apie nepateiktus duomenis, naudotis pateiktomis duomenų ataskaitomis.

Svarbu. Jeigu Jūs jau esate suteikęs atstovavimo teises Mano VMI ar / ir EDS, ši teisė atstovauti i. MAS automatiškai nesuteikiama.

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti  VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.