EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turi pateikti per VMI administruojamą Elektroninių prašymų priėmimo sistemą (EPRIS).

EPRIS naudotojų instrukcija

Registracijos numeris KM1994

Ši informacija skelbiama:
EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas:

  1. likus ne mažiau kaip valandai iki prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos (tokiu atveju leidžiama tikslinti visus prašyme grąžinti PVM nurodytus duomenis, įskaitant naujų duomenų įtraukimą);

  2. prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei (tokiu atveju negali būti nurodoma naujų (neįtrauktų į pirminį prašymą grąžinti PVM) PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų).

Pavyzdys

 

Pareiškėjas 2018 m. balandžio 10 d. pastebėjo, kad 2018 m. balandžio 5 d. Prancūzijai persiųstame prašyme grąžinti PVM klaidingai nurodė el. pašto adresą, klaidingai įrašė PVM sumą iš vienos PVM sąskaitos faktūros ir pamiršo įtraukti duomenis iš vieno importo dokumento. Tokiu atveju pareiškėjas turi teisę pateikti patikslintą 2018 m. balandžio 5 d. prašymą, tačiau jame gali tikslinti tik el. pašto adresą ir PVM sumą, o įtraukti pamirštų duomenų iš importo dokumento pareiškėjas negali.

 

Prašymas grąžinti PVM privalo būti tikslinamas:

  1. pasikeitus pareiškėjo atskaitos procentui, dėl kurio keičiasi jam grąžintina PVM suma;

  2. pareiškėjui pastebėjus, kad PVM grąžinanti valstybė narė jam grąžino per didelę PVM sumą dėl kitų priežasčių (tokiu atveju pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) turi patikslinti PVM sumą, dėl kurios jis yra pateikęs prašymą grąžinti PVM arba kuri jam jau buvo grąžinta. Patikslinti duomenys yra įtraukiami į vėlesnį prašymą grąžinti PVM, pateikiamą kalendoriniais metais, einančiais po atitinkamo PVM grąžinimo laikotarpio, o jeigu tais kalendoriniais metais vėlesnis prašymas grąžinti PVM neteikiamas, privalo per EPRIS pateikti atskirą pranešimą apie patikslintą atskaitos procentą ar kitas priežastis, dėl kurių pasikeitė jam grąžintina PVM suma).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1995

Ši informacija skelbiama:
EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

Lietuvoje įsikūrę pareiškėjai ir pareiškėjų atstovai EPRIS vartotojais tampa prisijungdami prie sistemos per Mano VMI portalą. Mano VMI portale turi būti suteiktos EPRIS teisės ir nurodyta, kad naudotojas yra pareiškėjo Mano VMI atstovas arba pareiškėjo atstovo Mano VMI atstovas.

Lietuvoje neįsikūrę pareiškėjų atstovai EPRIS vartotojais tampa prisijungdami prie sistemos su jiems suteiktomis EPRIS identifikavimo priemonėmis (sistemos vartotojo vardas ir slaptažodis). EPRIS identifikavimo priemonėmis suteikiamos  per 3 darbo dienas, kai prašymą gauna Vilniaus AVMI. Prašymas gali būti pateikiamas Vilniaus AVMI elektroniniu paštu [email protected] , klasikiniu paštu adresu Ulonų g. 2, 01509 Vilnius arba bet kuriame AVMI klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu turi būti  pateikti įgaliojimo (pavedimo sutarties) kopija atstovauti pareiškėjui, atliekant veiksmus, susijusius su kitoje valstybėje narėje sumokėto PVM susigrąžinimu, ir (ar) įgaliojimo (pavedimo sutarties) kopiją pateikti šį  prašymą už kitą asmenį.

Prašymų pateikimo ir EPRIS identifikavimo priemonių suteikimo tvarka yra nustatyta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. VA-1 patvirtintomis Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklėmis ( žiūrėti galiojančią suvestinę redakciją).

Teises aktai