Registracijos numeris KM1235

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas

Pajamų klasė

Priskyrimas pajamų klasei

Deklaravimas

Mokesčio mokėjimas

A klasė

Priskiriama:

  • Lietuvos įmonės, užsienio įmonės per nuolatinę buveinę bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę išmokėtos individualios ir ne individualios veiklos išmokos gyventojams už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas (iki 2017-12-31 - netauriųjų metalų laužą);

  • nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris vykdo individualią atliekų (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužo) supirkimo veiklą, išmokėtos individualios ir ne individualios veiklos išmokos už atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą)

Išmoka išmokėjęs asmuo teikia:

 

  • 2018 m. ir vėlesniais metais - mėnesinės deklaracijos GPM313 formą bei metinės deklaracijos GPM312 formą ir jos priedą GPM312L.

  • tikslinant 2017 m. duomenis - mėnesinės deklaracijos FR0572 formą (tik pagrindinį deklaracijos lapą) bei metinės deklaracijos FR0573 formą ir jos priedą FR0573A.

  • tikslinant 2016 m. ir metų duomenis - tik mėnesinės deklaracijos FR0572 formą ir jos priedą FR0572A (išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572A priede, nedeklaruojamos metinės deklaracijos FR0573 formoje).

Išmoka išmokėjęs asmuo sumoka:

  • jei išmoka išmokėta iki mėnesio 15 d. - iki to paties mėnesio 15 d.

  • jei išmoka išmokėta po mėnesio 15 d. - iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

 

B klasė

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio įmonės, neveikiančios per nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo, nevykdančio veiklos per nuolatinę bazę išmokėtos išmokos už parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas (iki 2017-12-31 netauriųjų metalų laužą)

Pajamas gavęs gyventojas teikia metinės pajamų deklaracijos GPM311 formą (už 2018 ir ankstesnius metus GPM308 formą).

Pajamas gavęs gyventojas apskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1237

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, įsigydami medieną iš gyventojų, galėtų neišskaičiuoti gyventojų pajamų mokesčio, jeigu gyventojas pateiktų įrodymus apie tai, kad turto įsigijimo kaina prilygintina šio turto pardavimo kainai, t. y. dokumentus, įrodančius, kad į šį turtą gyventojui buvo atkurtos nuosavybės teisės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1238

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas

Jeigu gyventojas gauna bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio nenukirsto miško, apvaliosios medienos, atliekų (iki 2017-12-31 - netauriųjų metalų laužo) pardavimo pajamų, tai laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Vadinasi, kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią tokio turto pardavimo pajamų dalį ir nuo jam priklausančio dalies pajamų sumoka pajamų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1241

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gavęs pajamų iš Lietuvos įmonių, užsienio įmonių per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už ne individualios veiklos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą, nuo kurių visos sumos buvo išskaičiuotas pajamų mokestis turi teisę jį (ar jo dalį) susigrąžinti:

  • mokestiniam laikotarpiui nepasibaigus, pateikęs tinkamai užpildytą FR0464 formą ir pateiktų dokumentų aprašo FR0464P formą;

  • mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, pateikęs metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą (už 2018 ir ankstesnius metus GPM308 formą).

Atliekų (iki 2017-12-31 - netauriųjų metalų laužo) pardavimo pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro, todėl galimybės perskaičiuoti pajamų mokestį nuo tokių pajamų nėra.

Teises aktai