Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM309 (iki 2018-12-31)

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 laukelių pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2009 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo.

Deklaraciją (GPM309 forma) gali pateikti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu gavęs:

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui galimybė pateikti šią deklaraciją, kurioje apskaičiuojama gražintina gyventojų pajamų mokesčio suma, yra nustatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 5 dalyje ir 20 str. 9 dalyje.

Registracijos numeris KM0705

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM309 (iki 2018-12-31)

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms NPD taikomas tik metams pasibaigus ir tik pačiam gyventojui pateikus metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 forma).

Metinio NPD (toliau - MNPD) apskaičiavimo tvarka pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

1. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam nėra nustatytas ribotas darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis, taikytina MNPD suma apskaičiuojama taip:

2018 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 4800 Eur, taikomas 4560 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 4 560 Eur - 0,5 x (metinė pajamų suma – 4 800 Eur).

2017 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 4 560 Eur, taikomas 3 720 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 3 720 Eur - 0,5 x (metinė pajamų suma – 4 560 Eur).

2016 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 4 200 Eur, taikomas 2 400 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 2 400 Eur – 0,34 x (metinė pajamų suma – 4 200 Eur).

2015 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 3 480 Eur, taikomas 1 992 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 1 992 Eur – 0,26 x (metinė pajamų suma – 3 480 Eur).

2014 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 12 000 Lt, taikomas 6 840 Lt MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 6 840 Lt – 0,26 x (metinė pajamų suma – 12 000 Lt).

2013 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 9 600 Lt, taikomas 5 640 Lt MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 5 640 Lt – 0,2 x (metinė pajamų suma – 9 600 Lt).

2. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam riboto darbingumo, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas visą mokestinį laikotarpį, taikytina MNPD suma apskaičiuojama, deklaracijos GPM309 formos 16 arba 17 laukelyje įrašytą mėnesių skaičių „12" padauginus iš (GPMĮ 20 str. 6 dalis):

2018 m.

450 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

390 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2017 m.

380 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

320 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2016 m.

270 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

210 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2015 m.

 

235 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

175 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2014 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais

800 Lt - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

600 Lt - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

3. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam riboto darbingumo, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas ne visą mokestinį laikotarpį, taikytino MNPD suma apskaičiuojama tokiu būdu:

3.1. apskaičiuojama atitinkamais metais taikytino MNPD suma (žr. 1 punktą), kuri padalinama iš 12 ir dauginama iš tų mėnesių, kuriais jis neturėjo teisės į didesnį mėnesio NPD, skaičiaus.

3.2. mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jis turėjo teisę į didesnį mėnesio NPD, skaičius (nurodytas deklaracijos GPM309 formos 16 ar 17 laukelyje) padauginamas iš:

2019 m.   353 Eur arba 308 Eur

2018 m.

450 Eur arba 390 Eur

2017 m.

380 Eur arba 320 Eur

2016 m.

270 Eur arba 210 Eur

2015 m.

235 Eur arba 175 Eur

2014 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais

800 Lt arba 600 Lt

3.3. Taip apskaičiuotos sumos sudedamos (3.1. + 3.2.)

 

Pavyzdys

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas dirbti į Lietuvos įmonę atvyko 2018 m. liepos 20 d. ir dirbo Lietuvoje iki metų pabaigos. 2018 m. spalio mėnesį šiam gyventojui buvo nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis.

Lietuvos įmonė už darbą Lietuvoje nenuolatiniam Lietuvos gyventojui apskaičiavo 6 000 Eur darbo užmokesčio, nuo kurio išskaičiavo ir į Lietuvos Respublikos biudžetą pervedė 900 Eur pajamų mokesčio sumą.

Tarkime, kad gyventojo metinės pajamos (GMP) lygios 6 000 Eur.

Deklaracijos 16 laukelyje gyventojas turi įrašyti skaičių „2", kadangi teisę į didesnį mėnesio NPD jis turėjo tik nuo 2018 m. lapkričio mėnesio (mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis buvo nustatytas, neįtraukiamas į mėnesių skaičių).

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas deklaracijos 15 laukelyje įrašytiną taikytino MNPD sumą apskaičiuoja taip:

 1. pagal formulę apskaičiuoja taikytiną MNPD sumą:

4 560 Eur - 0,5 x (6 000 Eur – 4 800 Eur) = 3 960 Eur,

 1. apskaičiuoja MNPD dalį, tenkančią 2018 m. sausio – spalio mėnesiams (t. y. mėnesiams, kuriais gyventojas neturėjo teisės į 390 Eur mėnesio NPD):

3 960 Eur x 10/12 = 3 300 Eur,

 1. apskaičiuoja už 2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesius (t. y. už 2 mėnesius) taikytiną NPD:

390 Eur x 2 = 780 Eur,

 1. apskaičiuoja taikytiną MNPD sumą:

3 300 Eur + 780 Eur = 4 080 Eur.

 

Deklaracijos 17 laukelyje nenuolatinis Lietuvos gyventojas įrašo 4 080 Eur MNPD sumą.

Mokėtina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip:

(6 000 Eur – 4 080 Eur) x 0,15 = 288 Eur.

 

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžintina pajamų mokesčio suma: 900 Eur – 288 Eur = 612 Eur.

 

Svarbu. Papildomas NPD nenuolatiniams Lietuvos gyventojams nebuvo taikomas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0700

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM309 (iki 2018-12-31)

Bendra informacija

Pateikimo terminas

Mokestinio laikotarpio deklaracija gali būti pateikta tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus.

Pateikimo būdai

Deklaracija VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

 1. tiesiogiai įteikta VMI darbuotojui;

 2. pateikta elektroniniu būdu per EDS;

 3. atsiųsta paštu.

Kas gali pateikti deklaraciją?

Deklaraciją VMI gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo. Pastaruoju atveju prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Papildomų dokumentų teikimas

Teikimo priežastis

Reikalingi dokumentai

Dėl taikytinos MNPD sumos

 • Užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, gautas pajamas, nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo sumokėtas pajamų mokestis.

 • Jeigu pajamų nebuvo gauta – užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantis dokumentas.

 • Dokumentas, įrodantis ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius.

Dėl GPM lengvatos gautoms palūkanoms už indėlius, ne nuosavybės vertybinius popierius ir / arba vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo ar sutelktinio finansavimo platformą (nuo 2018-01-01)

 • Užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie tuo mokestiniu laikotarpiu, už kurį deklaracija teikiama, užsienio valstybėse gautų palūkanų už indėlius ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius bendrą sumą, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014-01-01.

 • Jeigu nurodyta bendra suma, tačiau dalis palūkanų ar visos palūkanos gautos už indėlius pagal sutartis, kurios buvo sudarytos 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, ar dalis palūkanų, ar visos palūkanos buvo gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus 2013 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, su užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintu tokiu dokumentu gyventojas turi pateikti ir įrodymus, kad indėlių sutartys buvo sudarytos ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įsigyti anksčiau nei iki 2013-12-31.

 • Užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie tuo mokestiniu laikotarpiu, už kurį deklaracija teikiama, iš užsienio įmonių už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba už suteiktas lėšas per sutelktinio finansavimo platformą, kai toks kreditas ar lėšos suteikti pagal Europos ekonominės erdvės valstybės įstatymus, analogiškus Vartojimo kredito įstatymui ar Sutelktinio finansavimo įstatymui, gautų palūkanų sumas.

 • Jeigu tokių pajamų nebuvo gauta – užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantis dokumentas.

Teises aktai