Mokėjimai už nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2019 – 2021 metais iš gautų pajamų gali atimti mokėjimus už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

Registracijos numeris KM0279

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 – 2021 metų pajamas, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti mokėjimus už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

Sumokėtas sumas už priežiūrą gali atimti gyventojas, kuris faktiškai mokėjo už aukščiau nurodytas paslaugas.

Lengvata taikoma, jei:

  • paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo;

  • bendra atimama pastatų, statinių apdailos ir / ar remonto, lengvųjų automobilių remonto ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) priežiūros paslaugų išlaidų suma per mokestinį laikotarpį neviršija 2 000 Eur.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1479

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Išlaidomis už vaikų priežiūros paslaugas laikomos sumos, sumokėtos ateinančioms auklėms ir už prailgintos dienos grupes po pamokų (valstybės / savivaldybės įstaigose bei privačiose įstaigose, kai tokia paslauga neįskaičiuota į mokestį už mokyklos lankymą).

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1480

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Lengvata negalima pasinaudoti patirtoms išlaidoms už:

  • būrelius;

  • ikimokyklinių ir kitų švietimo įstaigų lankymą;

  • muzikos, sporto mokyklų lankymą (tiek privačiose, tiek valstybės / savivaldybės įstaigose);

  • už vaikų stovyklose teikiamas paslaugas,

nes vaikų darželiai / mokyklos, stovyklos teikia ugdymo / švietimo (mokymo) paslaugas, o ne vaikų priežiūros paslaugas.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1481

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Taip, už tokias vaikų priežiūros paslaugas sumokėtoms sumoms lengvata taikoma.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2166

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Atsižvelgiant į tai, kad vaiko priežiūros paslauga teikiama sutuoktinės vaikui, laikoma, kad gyventojas išlaidas patyrė ne savo, o sutuoktinės naudai. Sutuoktinės naudai sumokėjus už jos nepilnamečio vaiko priežiūros paslaugą, lengvata taikoma.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2165

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs / darbus atlikęs asmuo.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2435

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Lengvata negalima pasinaudoti, jeigu faktiškai mokama už žaidimų kambaryje esančius žaidimus, o ne už vaikų priežiūros paslaugą.

Teisės aktai