Palūkanos

Palūkanos – tai skolintojo atlygis, mokamas už skolinimą pagal įvarių rūšių skolinius instrumentus (paskolas, obligacijas, indelius, kt). 

Registracijos numeris KM0928

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos

Informaciją apie palūkanų apmokestinimo tvarką (lengvatas, palūkanų pajamų priskyrimą A ir B klasei) atitinkamais mokestiniais laikotarpiai rasite žemiau esančioje nuorodoje.

Palūkanų apmokestinimas

Teises aktai

Registracijos numeris KM0930

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos

Apskaičiuojant ir deklaruojant  gyventojų gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir / ar gyventojams, šios pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu nuo pirmo euro.

Tuo atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas palūkanas už suteiktą paskolą gauna iš kito nuolatinio Lietuvos gyventojo, pagal mokesčio mokėjimo tvarką tokios palūkanos priskiriamos A klasės pajamoms, todėl pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo palūkanas išmokantis asmuo.

Palūkanas išmokėjęs asmuo, iki kito mėnesio 15 d. privalo pateikti mėnesinę deklaraciją GPM313 ir iki kitų metų vasario 15 d. metinę gyventojams išmokėtų išmokų deklaraciją GPM312 ir jos priedą GPM312L.

Svarbu. Per tarpusavio skolinimosi platformas gaunamos palūkanos priskiriamos B klasės pajamoms, nes skolininkai palūkanas moka per tarpusavio skolinimosi platformas, o ne tiesiogiai kiekvienam investuotojui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0931

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos

 Metinėje pajamų deklaracijoje nėra privaloma deklaruoti tokių palūkanų pajamų:

  1. Indėlių palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

  2. Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos.

  3. Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.

  4. Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  5. Palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti  500 eurų, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

  6. Palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį.

Pastaba. 1-4 punktuose paminėtos palūkanos gali būti nenurodomos deklaracijoje, neatsižvelgiant į jų sumas.

 

Teises aktai