PVM grąžinimas užsienio keleiviams

SVARBI INFORMACIJA! 2023 m. birželio 23 d. TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2023/1214, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, pakeistas prabangos prekių sąrašas, kurioms eksportas į Rusiją nėra galimas. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje“, 0 proc. PVM tarifas, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje prekes įsigyjantis užsienio keleivis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, jas išgabena iš ES teritorijos, taikomas grąžinant šiam užsienio keleiviui įsigijimo metu sumokėtą PVM sumą.

Informuojame, kad nuo 2022 m. spalio 1 dienos prekybininkai /tarpininkai gali teikti tik elektronines TAX FREE deklaracijas. TAX_FREE deklaracijos duomenys VMI perduodami elektroniniu būdu, naudojantis žiniatinklio paslauga, pateikiant XML formato PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmeną (viena XML formato duomenų rinkmena skirta vienos PVM grąžinimo deklaracijos duomenims pateikti).

PVM grąžinimo deklaracijos duomenys VMI perduodami elektroniniu būdu, naudojantis žiniatinklio paslauga. Žiniatinklio paslaugomis perduodama PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmenos XML struktūros apraše bei PVM grąžinimo užsienio keleiviui duomenų mainų specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

Žiniatinklio paslaugomis perduodama PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis PVM grąžinimo deklaracijos duomenų rinkmenos XML struktūros apraše bei PVM grąžinimo užsienio keleiviui duomenų mainų specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

Prisijungimas prie žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešasis raktas yra saugomas Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (toliau – i. MAS) sertifikatų saugykloje. Kliento sertifikatai generuojami ir užregistruojami, užsakant i. MAS žiniatinklio paslaugas (i. MAS -> Žiniatinklio paslaugos -> Užsakyti sertifikatą).

Prekybininkai užsienio keleiviui grąžinti PVM gali patys arba gali naudotis tarpininkų - kitų asmenų, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo, paslaugomis.

Daugiau informacijos apie TAX_FREE galite rasti čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Statistinius PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijų (angl. TAX FREE) duomenis galite rasti čia.

Norite naudotis TAX_FREE? Siūlome Jums išbandyti TAX FREE testavimo aplinką. Jei turite klausimų dėl naudojimosi TAX FREE testavimo aplinka, prašome kreiptis adresu [email protected].

Specifikacija

XSD schema:

TFCountryTypes_v1.00

TFDeclaration_v1.01

TFSimpleTypes_v1.03

TFVATRefundforForeignTravelerTR_v1.04

WSDL versija v1.04:

RefundforForeignTravelerTR

TFCountryTypes

TFDeclaration

TFSimpleTypes

 

QR kodo specifikacija