Registracijos numeris KM1062

Ši informacija skelbiama:
Turto nuomos pajamos

Nekilnojamojo turto nuomos pajamos gali būti apmokestinamos tokiais būdais:

 • Jeigu gyventojas nuomoja gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams, jis gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį įsigijęs verslo liudijimą patalpų nuomai. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45 000 Eur per mokestinį laikotarpį neviršijančios nekilnojamojo turto nuomos pajamos (kai nuomojami keli tokie daiktai, pajamos sudedamos). 45 000 Eur sumą per mokestinį laikotarpį viršijančios nekilnojamojo turto nuomos pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu.

 • Visais kitais atvejais (pvz.,nuomojant ne gyvenamąsias patalpas, nuomojant patalpas juridiniams asmenims, nuomojant žemės sklypą) fiksuoto pajamų mokesčio mechanizmas nėra taikomas ir nuomos pajamos yra apmokestinamos kaip ne individualios veiklos pajamos pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1055

Ši informacija skelbiama:
Turto nuomos pajamos

Nuomos pajamų priskyrimas pajamų klasei priklauso nuo mokėtojo. Lentelėje yra pateiktos nuomos pajamų priskyrimo klasėms, deklaravimo ir mokesčio mokėjimo taisyklės.

Pajamų klasė

Priskyrimas pajamų klasei

Deklaravimas

Mokesčio mokėjimas

A klasė

Jei gautos iš:

 • Lietuvos įmonės;
 • užsienio įmonės nuolatinės buveinės;
 • užsienio įmonės filialo ar atstovybės, įsteigtų LR įstatymų nustatyta tvarka ir nesančių nuolatine buveine;
 • nuo 2018 m. už nekilnojamojo turto nuomą gautos pajamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris šį turtą naudoja individualioje veikloje.

 

2018 m. ir vėlesniais laikotarpiais tiek gyventojas, tiek įmonė, turto nuomos išmokas turi deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinės deklaracijos GPM312 formoje ir jos priede GPM312L.

 

Tikslinant 2017 m. atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis, įmonė, išmokėdama turto nuomos išmokas, turi teikti mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 lapą). Iki kito mokestinio laikotarpio vasario 15 d. teikiama metinė pajamų mokesčio deklaracija FR0573 ir jos priedas FR0573A.

 

Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis, įmonė, išmokėdama turto nuomos išmokos turi teikti mėnesinę deklaraciją FR0572 ir jos priedą FR0572A. Išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572A priede, nedeklaruojamos metinės deklaracijos FR0573 formoje.

Kai nuomos mokestis mokamas kas mėnesį:

 • išmokėdamas išmokas iki mėnesio 15 d., mokėtojas privalo iki to paties mėnesio 15 d. sumokėti pajamų mokestį;
 • išmokėdamas išmokas  nuo 15 d. iki to mėnesio paskutinės dienos, mokėtojas pajamų mokestį privalo sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos.

 

Kai nuomos mokestis mokamas vieną kartą per metus ar kas ketvirtį, išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta iki 15 d. arba iki to mėnesio paskutinės dienos.

 

B klasė

Jei gautos iš kito gyventojo (išskyrus nuo 2018 m. už nekilnojamojo turto nuomą gautos pajamos  iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio gyventojo, kuris šį turtą naudoja individualioje veikloje).

Gyventojas turi pateikti metinę pajamų deklaraciją iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Gyventojas turi sumokėti pajamų mokestį iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1050

Ši informacija skelbiama:
Turto nuomos pajamos

Nuomos pajamos, gautos iš gyventojo yra priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamų mokestį turi sumokėti nuomotojas, išskyrus nuo 2018 m. už nekilnojamojo turto nuomą gautos pajamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris šį turtą naudoja individualioje veikloje.

Pavyzdžiai

Paaiškinimai

Gyventojas teikia siuvimo paslaugas su verslo liudijimu iš kito gyventojo išsinuomotose patalpose, tačiau tą mėnesį / dieną, kai moka už patalpų nuomą, gyventojas (nuomininkas) neturi įsigijęs verslo liudijimo

B klasė: neprivalo išskaičiuoti pajamų mokesčio

Gyventojas vykdo individualią veiklą ir nuomojasi nekilnojamąjį turtą asmeniniais tikslais

B klasė: neprivalo išskaičiuoti pajamų mokesčio

Gyventojas vykdo individualią veiklą ir nuomojasi gyvenamosios paskirties patalpas iš kito gyventojo, tokiai veiklai įsigijusio verslo liudijimą

B klasė: neprivalo išskaičiuoti pajamų mokesčio (individualios veiklos pajamos)

Teises aktai

Registracijos numeris KM1063

Ši informacija skelbiama:
Turto nuomos pajamos

Situacija

Įmonė išsinuomoja iš fizinio asmens patalpas. Sudaroma patalpų nuomos sutartis, kurioje numatyta, kad įmonė turi sumokėti užstatą, kuris lygus trijų mėnesių nuomos mokesčio sumai. Sutartyje gali būti numatyta, kad užstatas:

 • įskaitomas kaip nuomos mokestis už paskutinius tris nuomos sutarties mėnesius arba;

 • grąžinamas pasibaigus nuomos sutarčiai.

Paaiškinimas

Užstato suma, lygi trijų mėnesių nuomos sumai, apmokestinama jo išmokėjimo fiziniam asmeniui momentu: mokestį išskaičiuojantis asmuo – įmonė nuo užstato sumos turi išskaičiuoti pajamų mokestį.

Tuo atveju, jei užstatas yra grąžinamas pasibaigus nuomos sutarties terminui, o ne įskaitomas kaip nuomos mokestis, įmonė turėtų tikslinti:

 • mėnesinę GPM313 nuo A klasės išmokų deklaraciją.

Šiuo atveju gyventojas turi patikslinti atitinkamo mokestinio laikotarpio metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1064

Ši informacija skelbiama:
Turto nuomos pajamos

Su gyventojui priklausančio turto naudojimu susijusių išlaidų (pvz., dokumentais pagrįsti abonentiniai mokesčiai) apmokėjimas nelaikomas gyventojo pajamomis, jeigu apmokama už tuos laikotarpius, kai šiuo turtu faktiškai naudojosi (nuomos ar kitos sutarties pagrindu) ne pats turto savininkas, o kitas asmuo.

Gyventojo pajamomis natūra taip pat nelaikomos kito asmens apmokėtos sumos už sunaudotą el. energiją, vandenį, apskaičiuotos atitinkamais matavimo prietaisais.

Teises aktai