Registracijos numeris KM0915

Ši informacija skelbiama:
2018 metai
Kiti atvejai (96 str.)

Sąrašą paslaugų, kurios pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 90 dalį priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams, galite rasti čia.

Teises aktai

Registracijos numeris (18.2-31-2) RM-22410

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Apibendrintas paaiškinimas atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams klausimais (atnaujinta VMI prie FM 2015-11-19 raštu Nr. (18.2-31-2) RM-24972, 2016-05-02 raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-12238).

Mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų.kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, (I-III sąrašai) (AM 2015-10-15 raštas Nr. (13-2)-D8-7570, atnaujinta 2015-11-23 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-25356 (AM 2015-11-13 raštas Nr. (13-2)-D8-8383), atnaujinta 2017-07-07 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-21688, AM 2017-06-05 raštas Nr. (14-5)-D8-4079).

Papildytas ir atnaujintas IV sąrašas paslaugų,  kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (2015-11-16 raštas Nr. (18.2-31-2) RM-24660, atnaujinta 2016-01-14 raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-844).  

Mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (V sąrašas)  (VMI prie FM 2016-02-09 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-2706, atnaujinta 2016-03-25 raštu  Nr. (18.2-31-2 E) RM-6667, 2016-05-02 raštu Nr. (18.2-31-2 E) RM-12235, 2017-07-07 raštu Nr. (18.2-31-2E) RM-21688).   

Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (VI sąrašas) (VMI prie FM 2017-03-02 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-5965)

Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams (VII sąrašas) (VMI prie FM 2018-06-05 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-21345)

Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams, atliekamiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) metu (VMI prie FM 2015-08-28 raštas Nr. (18.2-31-2 ) RM-18964).

Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-14850

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina nuostatas dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo, kai yra sudaromi atpirkimo (kitaip „circle" arba „watch-out") sandoriai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. balandžio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-14850.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Registracijos numeris (18.10-31-1E)RM-21969

Ši informacija skelbiama:
2018 metai
2018 metai
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama mokesčių mokėtojų verslo modelius bei naujus būdus lėšų pritraukimui, parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir / arba pirminio žetonų platinimu susijusias veiklas.

Paaiškinimas

Paaiškinimo vertimas anglų kalba

 

Teisės departamento direktorės pavaduotoja

                                     

Alina      Gaudutytė