Individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimo palyginimas

 

Individuali veikla pagal pažymą

Verslo liudijimas

Kaip greitai galima pradėti

Galima pradėti vykdyti nuo teisingai užpildyto prašymo (REG812) pateikimo dienos

Išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas

Galimos vykdyti veiklos

Galima vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą, išskyrus veiklą, kurią galima vykdyti tik sudarius darbo sutartį ar įsteigus įmonę

Informaciją apie būtinus leidimus ar Jūsų veiklai keliamus reikalavimus galite rasti VšĮ „Inovacijų agentūra“ interneto svetainėje

Ribotas veiklų sąrašas

Informaciją apie būtinus leidimus ar Jūsų veiklai keliamus reikalavimus galite rasti VšĮ „Inovacijų agentūra“ interneto svetainėje.

Trukmė

Neterminuota

Trukmė nurodoma prašyme (maksimali - 1 kalendoriniai metai; minimali: prekybai - 1 diena, paslaugoms bei gamybai - 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą galima pratęsti

Mokesčiai

15 proc. – kreditas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas administruoja Sodra

Fiksuotas, skaičiuojamas už dienas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas administruoja Sodra

Pagrindiniai apribojimai

Galimos visos veiklos, išskyrus tas, kurioms vykdyti būtina steigti įmonę

  • iš veiklos su verslo liudijimu gautomis pajamomis laikomos per metus gautos pajamos, neviršijančios 45000 Eur.;

  • iš veiklos su verslo liudijimu gautomis pajamomis nelaikomos pajamos, gautos iš tą pačią veiklą vykdančio juridinio asmens ;

  • įsigijus kelių rūšių (paslaugų ir /ar gamybos, ir / ar prekybos) verslo liudijimus, gautomis pajamomis laikomos per metus iš įmonių, nevykdančių tos pačios veiklos, ir /ar įsigijus prekybos verslo liudijimą iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos, neviršijančios 4 500 Eur sumą;

  • įsigijus prekybos verslo liudijimą, gautomis pajamomis laikomos per metus iš įmonių ir / ar kitų prekybos individualią veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos, neviršijančios
    4 500 Eur sumą.

Asmenys, galintys dalyvauti veikloje

  • įregistravęs veiklą gyventojas;

  • įdarbinti asmenys;

  • paslaugas pagal paslaugų sutartį teikiantys asmenys;

  • keli asmenys sudarę jungtinės veiklos (partnerystės sutartį)

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas ir tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas)

Apskaita

Pradedančiojo paketas (apskaitos dokumentai)

Pradedančiojo paketas“ (apskaitos dokumentai)

Nutraukimas

Nutraukiama pagal pateiktą prašymą

Nutraukiama pagal pateiktą prašymą