Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai

TOP 500 IR TOP 50 SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

               Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 38 str. 2 dalies 3 punkto nuostatomis, TOP-uose vertinami juridinių asmenų sumokėti (įskaityti) mokesčiai taip, kaip jie apibrėžti MAĮ 13 straipsnyje, ir yra renkami į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) sąskaitas.   

               TOP 500 — tai sąrašas juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų), iš kurių 2023 m. VMI gavo daugiausiai mokesčių, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.

TOP 50 VŠĮ — tai sąrašas juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre, kurių teisinė forma yra „Viešoji įstaiga“, iš kurių 2023 m. VMI gavo daugiausiai mokesčių, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.

TOP 50 savivaldybėse — tai sąrašai juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių įstaigų), iš kurių kiekvienoje savivaldybėje 2023 m. VMI gavo daugiausiai mokesčių. Jeigu mokesčių suma yra mažesnė nei 10 tūkst. eurų, tokie juridiniai asmenys į sąrašus neįtraukiami, todėl atskirose savivaldybėse pateikiama mažiau nei 50 mokesčių mokėtojų.

TOP 50 ekonominės veiklos sekcijose — tai sąrašai juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų), iš kurių 2023 m. VMI gavo daugiausiai mokesčių vykdomos ekonominės veiklos sekcijoje ar skyriuje. Pagal veiklos skyrius pateiktos tik tos ekonominės veiklos, iš kurių VMI gavo daugiausiai mokesčių, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas, tai — „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“ bei „Apdirbamoji gamyba“.

Pateiktuose juridinio asmens duomenyse susumuoti VMI gauti mokesčiai, įskaitant netiesioginius mokesčius (PVM, akcizai) bei gyventojų pajamų mokestį nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, kurį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą tas pajamas išmokantys asmenys.

Sąrašuose taip pat pateikiamas sąrašų sudarymo metu galiojęs juridinio asmens teisinis statusas. Į sąrašą įtraukti užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, kurie yra įregistruoti tik Mokesčių mokėtojų registre, suteikiant jiems 10 ženklų kodą. Jie neturi juridinio asmens teisinio statuso, nes neregistruojami Juridinių asmenų registre.

Sumokėti mokesčiai pagal mokesčių mokėtojų vykdomos ekonominės veiklos sekcijas:

Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai, neįskaitant akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio:

 

Daugiausiai kiekvienoje savivaldybėje į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai gyventojų pajamų mokesčio sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai pelno mokesčio sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai prekių ir paslaugų ne Lietuvoje pardavę mokesčių mokėtojai: