Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai

TOP 500 IR TOP 50 SĄRAŠŲ SUDARYMAS

TOP 500 — tai sąrašas juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų), kurie 2022 m. I-III ketvirtį į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.

TOP 50 VŠĮ — tai sąrašas juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre, kurių teisinė forma yra „Viešoji įstaiga“, kurie 2022 m. I-III ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.

TOP 50 savivaldybėse — tai sąrašai juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie kiekvienoje savivaldybėje 2022 m. I-III ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų. Jeigu sumokėta mokesčių suma yra mažesnė nei 10 tūkst. eurų, tokie juridiniai asmenys į sąrašus neįtraukiami, todėl atskirose savivaldybėse pateikiama mažiau nei 50 mokesčių mokėtojų.

TOP 50 ekonominės veiklos sekcijose — tai sąrašai juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų), kurie 2022 m. I-III ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų vykdomos ekonominės veiklos sekcijoje ar skyriuje. Pagal veiklos skyrius pateiktos tik tos ekonominės veiklos, kurias vykdę juridiniai asmenys sumokėjo daugiausiai mokesčių, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas, tai — „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“ (42,9 proc. visų sumokėtų mokesčių) bei „Apdirbamoji gamyba“ (14,6 proc. visų sumokėtų mokesčių).

Sąrašai TOP 50 sudaryti ekonominės veiklos sekcijoms, iš kurių gautos pajamos į VMI sąskaitą sudarė daugiau nei po 1 proc. visų gautų pajamų.

Ekonominės veiklos sekcijos, iš kurių į VMI sąskaitą gautos pajamos sudarė mažiau nei po 1 proc. visų gautų pajamų, apjungtos į vieną TOP 50 sąrašą — sektorius „Kiti“.

Pateiktuose juridinio asmens duomenyse susumuoti visi sumokėti mokesčiai ir įmokos, įskaitant netiesioginius mokesčius (PVM, akcizai) bei gyventojų pajamų mokestį nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, kurį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą tas pajamas išmokantys asmenys. Prie sumokėtų mokesčių ir įmokų priskiriamos ir tos sumos, kurias juridinis asmuo sumokėjo (įskaitė) už kitą juridinį ir/ar fizinį asmenį, perėmęs to asmens mokestinę nepriemoką. Sąrašuose išvardinti juridiniai asmenys gali turėti mokestinę nepriemoką.

Sąrašuose taip pat pateikiamas sąrašų sudarymo metu galiojęs juridinio asmens teisinis statusas. Į sąrašą įtraukti užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, kurie yra įregistruoti tik Mokesčių mokėtojų registre, suteikiant jiems 10 ženklų kodą. Jie neturi juridinio asmens teisinio statuso, nes neregistruojami Juridinių asmenų registre.

Sumokėti mokesčiai pagal mokesčių mokėtojų vykdomos ekonominės veiklos sekcijas:

Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai, neįskaitant akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio:

 

Daugiausiai kiekvienoje savivaldybėje į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai gyventojų pajamų mokesčio sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai pelno mokesčio sumokantys mokesčių mokėtojai:

Daugiausiai prekių ir paslaugų ne Lietuvoje pardavę mokesčių mokėtojai: