Būsto nuomos ABC

KM3127
2022-11-14

Registracijos numeris KM3127

Seminaro Būsto nuomos ABC“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2717

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Gyventojų darbo užmokesčio, iš  Lietuvos įmonių  gauto už darbą  Lietuvoje ir  užsienyje, apmokestinimas pajamų mokesčiu“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM3086

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro Gyventojo gautų virtualios valiutos pardavimo pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2979

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro Individuali veikla pagal pažymą ir jos buhalterinės apskaitos pagrindai“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2975

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais
Pelno ir kitų mokesčių klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „GPM, PVM, PM prievolės privatiems poreikiams naudojant įmonės turtą“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM3061

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais
Pelno ir kitų mokesčių klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų (i.EKA) posistemis“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2985

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro Mažosios bendrijos  narių  iš Mažosios bendrijos  gautų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/.

Registracijos numeris KM1612

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Individuali veikla pagal pažymą. PVM prievolės “ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2788

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro Metinės GPM312 A ir B klasės išmokų deklaracijos pildymo tvarka“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1635

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimas ir apmokestinimas“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2839

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo  2021 m.“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2533

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Gyventojų pajamų apmokestinimo aktualijos 2020 m.“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1771

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „GPM312 formos pildymas. GPMĮ pakeitimai nuo 2020 metų“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1604

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1611

Ši informacija skelbiama:
Pelno ir kitų mokesčių klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro  „Pelno mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1616

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2018 metais. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos pildymo tvarka“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1617

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1619

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, buhalterinė apskaita. PVM prievolės“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1621

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „2017 m. gautų finansinių priemonių pardavimo pajamų, palūkanų ir dividendų apmokestinimas bei deklaravimas“  dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1622

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos) pildymo tvarka“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1624

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „GPMĮ, PMĮ ir NTMĮ pakeitimų, nuo 2018-01-01, apžvalga“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1625

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais
Pelno ir kitų mokesčių klausimais
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Mokestinės prievolės naujai įregistruotiems juridiniams asmenims“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1626

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1627

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „2017 m. metinės A klasės išmokų deklaracijos FR0573 ir 2017 m. metinės B klasės išmokų pažymos FR0471 pildymo tvarka“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1629

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1631

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje gautų pajamų apmokestinimas“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM1632

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Seminaro „Kasos aparatų naudojimo ypatumai bei buhalterinės apskaitos vedimo tvarka“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/