i.MAS

i.MAS naudotojų skaičiaus (2023 m. ataskaita; 2022 m. ataskaita; 2021 m. ataskaita; 2020 m. ataskaita; 2019 m. ataskaita; 2018 m. ataskaita; 2017 m. ataskaita; 2016 m. ataskaita)

  • i.SAF (Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio ataskaitos) 
  • i.VAZ (Elektroninių važtaraščių posistemio ataskaitos)
     
  • i.APS (Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui (i.APS) posistemio ataskaitos)