Registracijos numeris KM0624

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Veiklų sąrašas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą yra patvirtintas VMI prie LR FM viršininko 2002-11-21 įsakymu Nr. 333.

Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius (nuo  2020-07-01).

Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius (nuo 2012-01-01 iki 2020-06-30).

Nuo 2020-07-01 buvo panaikintos bei tikslintos kai kurios verslo liudijimo veiklos rūšys. Išsamesnę informaciją rasite čia.

Verslo liudijimus naikinamoms / tikslinamoms veikloms galima buvo įsigyti ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020-06-30. Po 2020-07-01 patikslintas veiklas galima vykdyti įsigijus naujus verslo liudijimus, o panaikintas veiklas galima  vykdyti tik įregistravus individualią veiklą pagal pažymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2509

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Nuo 2020-07-01 panaikinamos šios veiklos rūšys:

 • „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)“;

 • „Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas (įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)“;

 • „Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą) (įeina į EVRK klasę 43.22)“.

Nuo 2020-07-01 tikslinamos šios veiklos rūšys:

     1. Iš veiklos rūšies „Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) (įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)“ išbraukiama vaikų priežiūros veikla ir EVRK klasė 88.91);

    2. Iš veiklos rūšies „Ateinančių auklių, neįgalių, kitų asmenų priežiūros veikla (įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)“ išbraukiama ateinančių auklių veikla, paliekant neįgaliųjų, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, priežiūros veiklą, o kitų asmenų priežiūros veikla negali būti vykdoma, teikiant paslaugas nepilnamečiams asmenims;

    3. Veiklos rūšis „Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai (EVRK klasės 43.31–43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)“ pakeičiama į „Pastatų valymo po statybų darbų veiklą (įeina į EVRK klasę 43.39)“;

   4. Veiklos rūšiai „Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas) (EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99“ nustatomas apribojimas vykdyti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus;

Nuo 2020-07-01 fiksuoto dydžio pajamų mokestis mokamas atskirai už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą (iki 2020-06-30 sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įsigyjant gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, nuomojamų gyvenamosios paskirties objektų skaičius nebuvo ribojamas).

Verslo liudijimai minėtoms iš sąrašo nuo 2020-07-01 išbraukiamoms ir keičiamoms veikloms bei gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklai išduodami ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m. birželio 30 dienos. Nuo 2020-07-01 patikslintoms veiklos rūšims bus išduodami nauji verslo liudijimai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0627

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Veiklos rūšis

Ar galima veikla pagal verslo liudijimą?

  Prekyba internetu

Internetinės prekybos veikla negali būti vykdoma įsigijus verslo liudijimą. Gyventojai, pageidaujantys užsiimti internetinės prekybos veikla, turi įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. Internetu galima parduoti tik savo gamybos prekes, turint gamybos verslo liudijimą.

Sniego valymo paslauga

Ši paslauga gali būti vykdoma pagal verslo liudijimą „Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas“.

Audiovizualinių kūrinių ir / arba fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir / arba nuoma) pagal verslo liudijimą

Ši veikla gali būti vykdoma įsigijus verslo liudijimą „Audiovizualinių kūrinių ir / arba fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas“.

Viščiukų kepimas ir prekyba

Viščiukų kepimo ir jų pardavimo veikla negali būti vykdoma įsigijus verslo liudijimą, kadangi tai nėra nei prekybos, nei viešojo maitinimo veikla. Todėl gyventojai, pageidaujantys kepti viščiukus ir vietoje juos parduoti, turi steigti įmones arba įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą.

Prekyba skerdiena

Ši veikla (prekyba paskerstų gyvulių, pirktų ūkininko ūkyje ar asmeniniame pagalbiniame ūkyje, skerdiena) gali būti vykdoma įsigijus prekybos verslo liudijimą. Šiuo atveju gyventojas prekybos vietoje turi turėti gyvo gyvulio pirkimo – pardavimo kvitą ir skerdyklos dokumentą apie atliktą paslaugą.

Atrakcionų parkų veikla (ši veikla klasifikuota EVRK klasėje 92.33)

Ši veikla negali būti vykdoma pagal verslo liudijimą. Pvz., verslo liudijimas verstis poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimo, batuto ir kita veikla (įeina į EVRK klasę 92.72) suteikia teisę verstis tik jame išvardinta veikla. Ši klasė aprašoma kaip kitos, niekur nepriskirtos, poilsio organizavimo paslaugos, todėl pagal minėtą verslo liudijimą negalima verstis atrakcionų parkų veikla.

„Kalėdų Senio“ ir „Snieguolės“ veikla

Gyventojas gali vykdyti šią „Kalėdų Senio“ ir „Snieguolės“ veiklą įsigijęs verslo liudijimą „Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)“ (įeina į EVRK klasę 90.01), kai vykdant minėtą veiklą yra koncertuojama, arba verslo liudijimą „Diskotekos vedėjo veikla“ (įeina į EVRK klasę 90.01), kai vykdoma veikla yra artimesnė diskotekos pobūdžio renginiui. Jei teikiamos paslaugos iš esmės skiriasi nuo paminėtų paslaugų, turi būti registruojama individuali veikla pagal pažymą.

Prekyba fejerverkais

Ši veikla gali būti vykdoma įsigijus prekybos verslo liudijimą.

Prekyba prekėmis, kurios yra perimtos konsignacijos pagrindais

Ši veikla negali būti vykdoma įsigijus verslo liudijimą atsižvelgiant į tai, kad gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentus, o prekių, kurios perimtos konsignaciniais pagrindais, įsigijimo dokumentų gyventojai neturi.

Prekyba savo gamybos prekėmis mugėje, turgavietėje

Gyventojas, turintis verslo liudijimą gamybai, gali prekiauti savo gamybos prekėmis mugėje, turgavietėje, neįsigijęs prekybos verslo liudijimo, jeigu gyventojo įsigytas verslo liudijimas gamybai suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis, tačiau tiek vykdyti gamybą, tiek ir prekiauti savos gamybos prekėmis, jis turi teisę tik gyventojo pasirinktoje ir gamybos verslo liudijime nurodytoje veiklos vykdymo teritorijoje.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, suteikiantį teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį. Prekiauti savo gamybos prekėmis, įsigijus tik prekybos verslo liudijimą, negalima.

Prekyba apvaliąja mediena

Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali parduoti tik malkoms skirtą apvaliąją medieną. Apvaliosios medienos (medžio apdirbimo pramonei) prekyba mažmeninėje prekyboje neklasifikuojama, ji priskiriama 46.73 klasei, kuri į prekybos verslo liudijimą neįeina.

Prekyba žvakėmis, gėlėmis ir iš gėlių sukomponuotomis puokštėmis bei krepšeliais, įsigijus prekybos tik ne maisto produktais verslo liudijimą

Verslo liudijimas „Prekyba tik ne maisto produktais“ skirtas prekybai ne tik pirktomis skintomis (gyvomis) gėlėmis, bet ir prekybai iš tų pirktų skintų gėlių padarytomis puokštėmis bei krepšeliais, todėl tokių puokščių ir krepšelių prekybai neprivaloma įsigyti dar vieno verslo liudijimo.

Tuo atveju, kai gyventojas krepšelius ir puokštes gamina iš dirbtinių gėlių bei iš paties skintų gyvų gėlių, tai tokia gamyba yra priskiriama EVRK klasei – „Kita, niekur nepriskirta, gamyba“. Vadinasi, gyventojas, užsiimantis tokių krepšelių ir puokščių iš dirbtinių ir skintų gėlių gamyba bei jų prekyba (įskaitant ir prekybą gyvomis gėlėmis) turgavietėje, turėtų įsigyti verslo liudijimą veiklai „Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šepečių ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba“.

Kai gyventojas parduoda savame sklype išaugintas gėles, taip pat iš savame sklype išaugintų gėlių sukomponuotas puokštes ar krepšelius, tokia gyventojo veikla priskiriama gėlių auginimui, t. y. žemės ūkio veiklai, todėl tokiai veiklai neprivaloma įsigyti prekybos verslo liudijimą.

Prekyba savo pagamintais Kalėdiniais vainikais ir puokštėmis

Prekiauti savo pagamintais Kalėdiniais vainikais ir puokštėmis, gyventojas galėtų įsigijęs  gamybos verslo liudijimą „Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)" (EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99).

 

Tačiau, jeigu gyventojas prekiautų ne tik savo pagamintais, bet ir įsigytais (nusipirktais) Kalėdiniais vainikais ir puokštėmis, jis turėtų įsigyti verslo liudijimą ir prekybos veiklai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0617

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Kokie dokumentai turi būti pateikti norint įsigyti verslo liudijimą?

 1. Prašymas, jame nurodoma:

 • kurios rūšies veiklos verslo liudijimą norima įsigyti;

 • veiklos vykdymo teritorija;

 • laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą;

 • veiklos vieta, kai norima įsigyti verslo liudijimą verstis veikla, kuri pagal individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių priskiriama prie stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšies (toliau – stacionarioje vietoje vykdoma veikla);

 • fizinio asmens, kurį gyventojas, įsigyjantis verslo liudijimą, prašo įrašyti į verslo liudijimą, duomenys.

 1. pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl verslo liudijimo išdavimo kreipiamasi per Mano VMI;

 2. VMI prašymu dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

 3. sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir / arba fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir / arba juos nuomoti);

 4. leidimas gyventi Lietuvoje (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis). Šis reikalavimas netaikomas ES valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.

  Svarbu. Prašymai verstis skirtingos rūšies veikla teikiami atskirai.

Prieglobsčio prašytojai, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį pasienio kontrolės punktuose, kai šalyje įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis ar paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, ir užsieniečiai, kurie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kai šalyje įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis ar paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, ir nėra prieglobsčio prašytojai, praėjus 12 mėn. nuo jų įregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS) dienos turi teisę įsigyti verslo liudijimą (šis pakeitimas įsigaliojo nuo 2022-08-01). Verslo liudijimai gali būti išduodami užsieniečiui pateikus Migracijos departamento išduotą užsieniečio registracijos pažymėjimą. Išsamesnę informaciją galite rasti čia.

 

Įmokos už verslo liudijimą turi būti sumokėtos iki prašyme nurodytos veiklos pradžios.

Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po įmokų gavimo VMI sąskaitoje.

Kokiu būdu išduodamas verslo liudijimas?

Verslo liudijimai išduodami:

 1. prisijungus prie Mano VMI. Išsamesnę informaciją rasite čia. Išduotus verslo liudijimus galima rasti Mano VMI, skiltyje Dokumentai -> Verslo liudijimai.
 2. jeigu  gyventojas nesinaudoja Mano VMI paslaugomis, pateikti prašymą įsigyti verslo liudijimą gali paskambinęs telefonu 8 5 2191 777 arba  atvykęs į artimiausią VMI aptarnavimo padalinį su išankstine registracija. Informaciją apie  išduotą verslo liudijimą galima pasitikrinti viešai VMI svetainėje (Pagrindinis -> Mokesčių mokėtojų informacija). Informacija rodoma tik sekančią dieną po verslo liudijimo išdavimo. Duomenys skelbiami tol, kol galioja verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimo duomenis, išduotą nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos veiklai kodu 051 „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“.

Svarbu. Apmokėjus apskaičiuotą fiksuotą pajamų mokestį per Mano VMI, verslo liudijimas suformuojamas iš karto. Apmokėjus kitais būdais – po įmokų pervedimo į VMI sąskaitą. Kadangi verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 dienas po visų sumų apmokėjimo, todėl rekomenduojame prašymą pateikti ir apmokėti ne vėliau kaip prieš 4 dienas iki veiklos pradžios.

Kada verslo liudijimas neišduodamas?

Verslo liudijimas neišduodamas kai:

 1. Apskaičiuotas fiksuotas pajamų mokestis nesumokamas iki prašyme nurodytos pageidaujamos veiklos pradžios;

 2. gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai), skolingas už praėjusį laikotarpį Sodrai ir gyventojo skolos sumokėjimo Sodrai terminas neatidėtas arba atidėtas, tačiau jau suėjęs;

 3. kai gyventojas nori įsigyti verslo liudijimą trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau nėra susimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0620

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Gamybos ir paslaugų verslo liudijimai

Išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms (kurios neprivalo eiti paeiliui).

Prekybos verslo liudijimai

Išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui (vienai arba kelioms dienoms arba ilgesniam laikotarpiui), tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus.

Verslo liudijimai užsieniečiams, kurie turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ar Lietuvos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES

Išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui (atsižvelgiant į aukščiau nurodytas taisykles), bet ne ilgiau, negu galioja turimas leidimas gyventi.

 

Svarbu: Negalima pratęsti verslo liudijimo kitiems kalendoriniams metams. Verslo liudijimai gali būti pratęsiami tik iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitiems kalendoriniams metams reikia pateikti naują prašymą verslo liudijimui įsigyti.

Verslo liudijimo galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pratęsti verslo liudijimo galiojimą pateikimo dienos. Prašymas pratęsti verslo liudijimo galiojimą turi būti pateiktas, kol verslo liudijimas dar galioja (negalima pratęsti galiojančio verslo liudijimo kitiems kalendoriniams metams).

Gyventojas, nutraukdamas veiklą, turi pateikti prašymą dėl veiklos nutraukimo, o norėdamas susigrąžinti mokestį − prašymą dėl pajamų mokesčio grąžinimo arba įskaitymo (prašymo forma FR0781).

Negalima nutraukti verslo liudijimo galiojimo atgaline data, išskyrus ligos atveju. Su prašymu nutraukti verslo liudijimo galiojimą, turi būti pateiktas ligos faktą patvirtinantis dokumentas.

Įsigyti, pratęsti ar nutraukti verslo liudijimą galima elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI. Jeigu gyventojas  nesinaudoja Mano VMI paslaugomis, pateikti prašymą įsigyti verslo liudijimą gali atvykęs į artimiausią VMI aptarnavimo padalinį su išankstine registracija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0616

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Galima įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Kiekvienos rūšies veiklos verslo liudijimai išduodami atskirai.

Tačiau, jei gyventojas nori verstis veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali veikla pagal verslo liudijimą, t. y. steigti įmonę arba registruoti individualią veiklą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0619

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Verslo liudijimas išduodamas visišką civilinį veiksnumą įgijusiam gyventojui, t. y. sulaukusiam 18 metų, arba kai visišką veiksnumą įgyja kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais, būdamas jaunesnis nei 18 metų.

Verslo liudijimas gali būti išduodamas ir nepilnamečiui nuo 14 metų, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0623

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą turi teisę dalyvauti tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas).

Pateikiant VMI prašymą dėl verslo liudijimo išdavimo, vieną šeimos narį reikia įrašyti į verslo liudijimą. Jei gyventojas neįrašė į verslo liudijimą šeimos nario iki išduodant verslo liudijimą, jis tai gali padaryti verslo liudijimo galiojimo metu arba kartu su prašymu pratęsti verslo liudijimą.

Verslo liudijime nurodytas fizinis asmuo turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai įsigytas verslo liudijimas, kartu su juo, ar jo nesant. Tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0622

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Gyventojas, įsigijęs gamybos verslo liudijimą verstis veikla vienoje savivaldybėje, tačiau savo gamybos prekes ketinantis realizuoti kitų savivaldybių teritorijose ar internetu, turėtų pasirinkti veiklos vykdymo teritoriją „neribojant veiklos teritorijos“ visą šios veiklos vykdymo laikotarpį arba tais laikotarpiais, kai vykdo prekybą kitų savivaldybių teritorijose.

Kai gyventojas įsigyja gamybos verslo liudijimą, suteikiantį teisę parduoti savo gamybos prekes, tai pagamintas prekes galima parduoti tik tos savivaldybės teritorijoje, kurioje pasirinkta vykdyti prekių gamybos veiklą.

Pavyzdys

Gyventojas išsiėmė gamybos verslo liudijimą verstis veikla tik Kauno m. savivaldybės teritorijoje, todėl jis, turėdamas tokį verslo liudijimą, savo gaminiais gali prekiauti taip pat tik Kauno m. savivaldybės teritorijoje. Jei tokį verslo liudijimą įsigijęs gyventojas savo gaminiais prekiaus kitų savivaldybių teritorijose, tai jo gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš individualios veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, todėl turės būti papildomai apmokestintos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0615

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Verslo liudijimą praradęs gyventojas (neturintis galimybės prarastojo verslo liudijimo išsispausdinti) turi kreiptis tiesiogiai į bet kurią teritorinę VMI ir pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą vietoj prarastojo.

Kartu su prašymu turi būti pateikiamas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl verslo liudijimo išdavimo kreipiamasi per Mano VMI.

Šiuo atveju verslo liudijimas išduodamas per vieną darbo dieną po prašymo pateikimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0629

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Gyventojas, nutraukęs individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą, vykdymą, likusias neparduotas prekes gali parduoti kaip kitą ne individualios veiklos turtą. Tokiu atveju, jei iš gyventojo gautų kito turto pardavimo pajamų atėmus jų įsigijimui patirtas išlaidas, gautas skirtumas viršytų 2 500 Eur , tai 2 500 Eur  viršijančioji dalis apmokestinama pajamų mokesčiu.

Teises aktai