Dažniausiai užduodami klausimai

 • Laikinasis solidarumo įnašas:

Apie laikinąjį solidarumo įnašą 

 • i.EKA klausimais:

Apie i.EKA

Kasos aparatų ir kitų atsiskaitymo priemonių registravimo tvarka nuo 2023-04-26

 • Pajamų ir turto deklaravimo bei paramos skyrimo klausimais:

Apie pajamų ir turto deklaravimą bei paramos skyrimą

 • Pridėtinės vertės mokesčių klausimais

Aktualūs klausimai dėl kompensacijų šilumos energijai

Aktualūs klausimai dėl kompensacijų elektros energijai ir PVM apskaičiavimo tiekiant / perparduodant elektros energiją

Aktualūs klausimai dėl elektromobilių PVM atskaitos nuo 2023 m.

Aktualūs klausimai dėl PVM įstatymo 71 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo nuo 2023 m.

 • Mokestinės pagalbos priemonės nuo energetinės krizės nukentėjusiems mokesčių mokėtojams:

Mokestinių pagalbos priemonių taikymas įmonėms ir gyventojams, vykdantiems individualią veiklą

 • Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo klausimais:

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo taikymas ir tvarka

 • Paramos Ukrainai klausimais: 

Apie  paramą Ukrainai

 • Nekilnojamojo turto mokesčio klausimais:

Apie nekilnojamojo turto mokestį

 • Pelno mokesčio klausimais:

Apie pelno mokestį

Apie MTEP lengvatas

 • Mokesčių ir baudų sumokėjimas, išieškojimas, apskaitos duomenys:

Apie administracines baudas, jų sumokėjimą ir išieškojimą

Apie mokesčių sumokėjimą, jų išieškojimą

Apie išieškojimą pagal teismų ir užsienio valstybių prašymus

Apie duomenis Mano VMI mokesčių apskaitos kortelėje

 • Mokesčių administravimo klausimais:

Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija pagal MAĮ 55 straipsnį

 • Kitais klausimais:

Automobiliai: Pajamos natūra, nuoma ir PVM atskaita

Informacija apie SDK, susijusi su VMI vykdoma kontrole

Brexit

Dėl akcizų už dyzeliną, benziną, sunaudojamą elektros energijos gamybai grąžinimo

 

 

Daugiau aktualios informacijos rasite „Mokesčių žinyne“.